MKE 1 – Vrije Studieruimte

September 2020 tot en met juni 2021 (doorlopend tot en met december 2021)

De vrije studieruimte bestaat uit meerdere onderdelen.

  1. Meeschrijven, als medeauteur (redactie), aan de tweede druk van ‘Spelend leren en ontdekken. Handboek drama voor het basisonderwijs’. Voor de reflectie op de doelen is het document op gradework voldoende toelichtend.
  2. Bezoeken van voorstellingen en het lezen van nieuwe literatuur, dan wel aangaan van nieuwe bronnen
  3. Meewerken aan een oriënterend onderzoek over digitalisering in het kunstonderwijs (theater) op het HBO van Fontys Hogeschool voor de Kunsten – Academie voor Theater.

4. Deelname aan het fesitval Musework (waar onderstaande documenten een uitvloesel van zijn – binnen de terugblik zijn ook elementen van mijn bijdrage terug te vinden)Catelijne van Middelkoop – Museworkfestival – 18 mei 2021 Compilatie Door de Kunsten willen professionaliseren.def Helma Oolbekkink-Marchand – Museworkfestival – 18 mei 2021 Koen Vos – Museworkfestival – 18 mei 2021 Mieke Koeslag-Kreunen – Museworkfestival – 18 mei 2021

 

Punt 1 was het grootste onderdeel van de vrije ruimte, en ook onderdeel van het geplande. Punt 2, 3 en 4 ontstonden tijdens het studiejaar.

Op gradework ga ik in op de volgende aspecten uit punt 1:

  • Logboek in de tijd.
  • Reflectie op punt 1: Reflectie op de vooraf gestelde doelen en de indicatoren zoals gesteld voor de vrije studieruimte.
  • Terugblik op de leerdoelen en competenties.

 

Een reflectie op de gemaakte ontwikkeling binnen de prestatie-indicatoren is hieronder te vinden in interviewvorm: