Bron: Creanen – Kunsteducatief en artistiek onderzoek

TITEL: Kunsteducatief en artistiek onderzoek

AUTEUR: Creanen

TYPE BRON: Artikel in kunstzone

APA: Creanen, P. (2021, september). Kunsteducatief en artistiek onderzoek. Kunstzone, 2021(3), 21–23.

CONTEXT: Bewustwording, onderzoek doen

VERZAMELING UIT DE BRON:

Informeel leren houdt in dat pas achteraf bemerkt wordt dat het leren heeft plaatsgevonden. Er is geen directe toegang toe. Er is sprake van informeel leren wanneer de aandacht niet gericht is op dit proces zelf, binnen contexten waarin veel wordt gesystematiseerd lijkt er weinig ruimte voor informeel leren (Creanen, 2021) à BEWUSTWORDING

Kunsteducatie krijgt soms een existentiële dimensie, waarbij het niet alleen gaat om wat de deelnemers weten of kunnen, of wie ze zijn, maar hoe ze zich leren verhouden tot de wereld (Craenen, 2021). à IN NAVOLGING VAN BIESTA

Binnen artistiek onderzoek is er sprake van een wisselwerking tussen doen, ervaren, documenteren en reflecteren. Deze wisselwerking, met onderbrekend karakter, biedt ruimte aan reflectie en kritiek, maar ook aan aanpassingen binnen de praktijk.  (Creanen, 2021). à OVER ONDERZOEK DOEN. IN HOEVERRE IS DIT TYPE ONDERZOEK DAN ARTISTIEK? ONDERBREKENDE KARAKTER BIESTA.