Bron: Hogeschool van Amsterdam – Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review

TITEL: Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review

AUTEUR: Hogeschool van Amsterdam

TYPE BRON: Artikel

APA: Hogeschool van Amsterdam. (2020). Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review. platformsamenopleiden. Geraadpleegd op 5 januari 2021, van https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2020/01/Kwaliteitskader-Samen-Opleiden-en-Inductie-en-werkwijze-peer-review_jan2020.pdf

CONTEXT: Praktijkleren, Kritiek, Samen Opleiden

 

Er is binnen het opleiden van leraren steeds vaker sprake van een intensieve samenwerking binnen de leeromgeving. Zowel het ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-Raad, MBO Raad, vereniging van hogescholen als de VSNU hebben de ambitie om van samen opleiden de norm te maken (Hogeschool van Amsterdam, 2020).

 

Het Samen Opleiden is volgens de NVAO niet goed als geheel te beoordelen, omdat de NVAO alleen kijkt naar de wettelijke opdracht van het hoger onderwijs binnen het Samen Opleiden. Hierom hebben het ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-Raad, MBO Raad, VU, vereniging van hogescholen en de VSNU besloten om een landelijk kader voor kwaliteit te gaan ontwikkelen op basis van een systeem van peer review. Dit kwaliteitskader en de peerreviewmethodiek gaan uit van gezamenlijke verantwoordelijkheid in ontwikkeling en kwaliteitswaarborging (Hogeschool van Amsterdam, 2020). à KRITIEK EN WEERLEGGING

‘De meest bepalende factor voor de kwaliteit van het onderwijs is de kwaliteit van de leraren.’ (Hogeschool van Amsterdam, 2020, p. 9). à CITAAT

 

Om de kwaliteit van de leraren te verbeteren is aandacht voor de manier waarop zij hun taken uitvoeren van belang (Hogeschool van Amsterdam, 2020).

 

‘Het leggen van de verbinding tussen praktijk en theorie heeft in het opleiden van leraren een sterke en lange traditie.’ (Hogeschool van Amsterdam, 2020, p. 9). à CITAAT

 

‘Als er in de opleiding sprake is van een sterke praktijkcomponent, worden leraren beter begeleid bij hun eerste kennismaking met het lesgeven, iets dat zij vaak als overweldigend ervaren.’ (Hogeschool van Amsterdam, 2020, p. 9) à CITAAT

 

Een sterke praktijkcomponent binnen het opleiden voorkomt dat de leerkrachten in de eerste jaren van de loopbaan uitvallen. Zij zijn bovendien beter in staat om de theorie uit de lerarenopleiding eigen te maken en toe te passen (Hogeschool van Amsterdam, 2020).

 

Het kwaliteitskader voor Samen Opleiden (Hogeschool van Amsterdam, 2020) dat het ministerie van OCW, de PO-Raad, VO-Raad, MBO Raad, vereniging van hogescholen als de VSNU samen opstellen noemt een aantal minimale vereisten voor de lerende leraar, de leeromgeving, de organisatie en partnerschappen en de kwaliteitscultuur. Onder andere noemen zij dat het delen van expertise en de integratie van het leren binnen verschillende loopbaanfasen van belang is. Binnen de leeromgeving wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het verbinden van theorie en praktijkgenoemd, evenals begeleidingsprogramma’s om in de uitvoering van taken tot een bepaald niveau, kennis, inzicht, routine en innovatief vermogen te komen. à POSITIONERING, AANLEIDING EN PRAKTIJKLEREN

 

Binnen het kwaliteitskader voor Samen Opleiden (Hogeschool van Amsterdam, 2020) wordt ook gesproken van het gezamenlijk opstellen van opleidingsdoelen, curriculuminhoud en didactisch ontwerp van onderwijs. Hierbij dient er sprake te zijn voor een zichtbare verbinding tussen opleidingsomgeving en werkomgeving. à DIT IS NU NIET HET GEVAL. KRITIEK PRAKTIJKLEREN