Bron: Korthagen, F., & Nuijten, E. – De kracht van reflectie. Boom Lemma.

TITEL:  De kracht van reflectie

AUTEUR: Korthagen en Nuijten

TYPE BRON: Boek. Herziening van docenten leren reflecteren

APA: Korthagen, F., & Nuijten, E. (2019). De kracht van reflectie. Boom Lemma.

CONTEXT: Reflecteren, Definitie, mentale structuren

Korthagen & Nuijten (2019) geven aan dat gedrag gebaseerd is op mentale structuren in het hoofd. Deze structuren zijn niet statisch en kunnen veranderen door ervaringen in concrete situaties. Deze structuren sturen het handelen van een leerkracht en kunnen door reflectie worden beïnvloed. Tijdens reflectie vind de vorming van mentale structuren bewust plaats. à KRITIEK TEGEN TRANSFORMATIEVE PRAKTIJK

 

‘iemand reflecteert als hij of zij probeert een ervaring, probleem of bestaande kennis te structureren of herstructureren.’ (Korthagen & Nuijten, 2019) à CITAAT REFLECTEREN – DEFINITIE

 

Wanneer handelingen worden herhaald dan ontstaan er ook mentale structuren. Dit hoeft niet tot goed onderwijs te leiden (Korthagen & Nuijten, 2019).

 

Door verbanden te leggen tussen bepaalde aspecten die tijdens het reflecteren naar boven komen ontstaan mentale structuren (Korthagen & Nuijten, 2019).

 

Reflectie maakt bewust bij leerkracht waar het handelen vandaan kwam en verbindt het denken, voelen en willen met elkaar (Korthagen & Nuijten, 2019).

 

Veel leerkrachtgedrag, in het bijzonder van beginnende leerkrachten die nog wennen aan het beroep, is onmiddellijk gedrag dat nauwelijks bereflecteerd is (Korthangen & Nuijten, 2019) à AANVULLING OP SCHÖN EN WAT NIET KAN BIJ REFLECTEREN IN ACTIE