Bron: O’Brien – Action research through stimulated recall

NAAM BRON: Action research through stimulated recall

TYPE BRON: Artikel (Reviewed)

AUTEUR: J. O’Brien

APA:

O’Brien, J. (1993). Action research through stimulated recall. Research in Science Education, 23(1), 214–221. https://doi.org/10.1007/bf02357063

CONTEXT: Onderzoeksmethodiek, actieonderzoek, interview, herinnering

VERZAMELING VAN MATERIAAL UIT DE BRON:

 

O’Brien, J. (1993). Action research through stimulated recall. Research in Science Education, 23(1), 214–221. https://doi.org/10.1007/bf02357063

 

Het oproepen van herinneringen tijdens een interview is een belangrijk proces dat gebruikt wordt om te onderzoeken welke gedachten er plaatsvinden tijdens het leren van een student (O’Brien, 1993). à INTRODUCTIEZIN ACTION RESEARCH

 

Er is een onderscheid tussen kennis en begrip. Het doen van een interview aan de hand van herinneringen is een poging om het proces van leren te benoemen. Op deze wijze is een mogelijkheid om het denken dat plaats vind in de klas van de student te benaderen. (O’Brien, 1993). à VALIDATIE METHODE

 

Techniek van ‘stimulated recall’ kent een zestal fasen. De eerste is de selectie en voorbereiding van het onderzoek. Hierna volgt de voorbereiding van het moment dat opgenomen wordt. Als derde is de daadwerkelijke opname. De vierde fase vindt het interview plaats aan de hand van de opname. De vijfde fase is het uittypen van de opname en tot slot vind de analyse van de data plaats (O’Brien, 1993). à VOLGORDE, VERWERKEN IN ONDERZOEKSMETHODIEK

 

Voorafgaand aan de deelname dient van de deelnemersgroep ook geïnventariseerd te worden wat de achtergrond en affiniteit is (OBrien, 1993). à SLUIT AAN BIJ ONSTENK GESPREK 1, DAT OOK NA AFLOOP DE BEGELEIDING BEVRAAGD DIENT TE WORDEN

Het is gebruikelijk om in een twee tot vier student te benaderen voor het onderzoek (O’Brien, 1993). à  REDEN VOOR AANTAL? s

 

Ten behoeve van de validiteit van het een gesprek naar aanleiding van herinneringen (stimulated recall) is het verstandig dat niet de onderzoeker, maar een onafhankelijke partij de interviews afneemt. Dit interview moet snel plaats kunnen vinden na het gesprek en de interviewer moet bekend zijn met de vorm (O’Brien, 1993). à SLUIT AAN BIJ TYPE ONDERZOEK. EN GEDEELTELIJK OOK NIET. LEG UIT WAAROM NIET.

 

De student wordt in het interview bevraagt op vragen als: ‘Wat dacht je hier?’, ‘Wat zei je hier?’. (O’Brien, 1993). à SLUIT AAN BIJ HERINNERINGEN OPHALEN

 

De benadering vanuit de stimulated-recall methode is toereikend om verschillende wijze van denken en gewenste gedachten van de onderzoeksobjecten te onderzoeken. De inzichten kunnen worden gebruikt om een meer reflectieve professional te worden, inzicht te krijgen in specifieke vaardigheden, ontwikkelpunten te herkennen als mogelijkheden en om verbinding te komen met het denken van de student dat plaatsvindt tijdens het lesgeven (O’Brien, 1993, p. 218).  à SLUIT AAN BIJ DE METHODE EN VALIDEERT DE GEKOZEN METHODE

‘The stimulated-recall process is relatively easy to use and the information it provides is both diverse and rich.’ (O’Brien, 1993, p. 220) à CITAAT INTERVIEW

 

‘The stimulated-recall technique provides an efficient method for identifying the in-class thinking.’ (O’Brien, 1993, p. 220)