Bron: Hannula et al. – Artistic Research Methodology

Hannula, M., Suoranta, J., & Vadén, T. (2014). Artistic Research Methodology. Peter Lang.

 

Methodes om te onderzoeken zijn instrumenten om het denken te onderzoeken of om het denken te structureren. Methodes zouden zichzelf niet moeten beperken tot de methode alleen. Methodes zouden de ‘open-source’ mentaliteit en attitude moeten omarmen. Methodes zijn namelijk zoals onze dagelijkse ervaringen: pluriform en tegenstrijdig (Hannula et al., 2014, p.37).

‘Methodes are like our daily experiences: plural and contradictory.’ (Hannula et al., 2014, p. 37) à CITAAT VOOR DIVERSITEIT VAN HET AVONTUUR VAN ONDERZOEK

 

Kwantitatieve methodes worden vaak als superieur gezien, omdat met geloofd objectief, neutraal en universeel te zijn met deze methodieken waarmee kennis wordt vergaard (Hannula et al., 2014, p.38).

 

Binnen het narratieve van interviews wordt er verticaal en steeds dieper onderzoek gedaan naar de nuances binnen de gesprekken (Hannula et al., 2014, p.39).

 

‘It does not ask what something is but how that something is, there and then (i.e., bound in space and time), in and trough an individual perspective as it is perceived and conceived.’ (Hannula et al., 2014, p.39) à CITAAT OVER DE CONTEXT VAN HET MOMENT.

 

Ook bij diverse narratieve verhalen is er de potentiële wens en noodzaak om de verhalen samen te voegen om zo tot een gezamenlijke interpretaties te komen, die wel contact en connectie blijft houden met de context (Hannula et al., 2014, p.39). à OVER DE WIJZE VAN DE INTERPRETATIE VAN DE NARRATIEVEN

Narratieve gesprekken focussen op dagelijkse gebeurtenissen waarin bepaalde waarde, normen, angsten en behoeften een rol spelen (Hannula et al., 2014, p.40).

 

Wanneer een narratief wordt tot transscript wordt gemaakt is het van belang door wie dat wordt gedaan en waarom het door die persoon wordt gedaan (Hannula et al., 2014, p.41).  à WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN IN MIJN ONDERZOEK?

 

De productie van kennis binnen het narratief ontstaat wanneer twee partijen in gesprek met elkaar samenkomen en tegelijk dit gesprek een zekere tijdelijkheid kent. Deze ontmoeting is niet neutraal of per ongeluk. In deze ontmoeting worden gedachtes en visies met betrekking tot het handelen van de gesprekspartners uitgewisseld om tot dieper begrip te komen. (Hannula et al., 2014, p.42-43). à DAT IS WAT ER GEBEURT. MEENEMEN IN AFBAKENING

‘The main requirement of narrative interviews is this shared interest in the same or similar topic.’ (Hannula et al., 2014, p.43) à CITAAT

Dat de gesprekspartners binnen het onderzoek van diverse narratieve dezelfde interesse hebben in een vergelijkbaar onderwerp hoeft niet te zeggen dat ze allebei expert zijn binnen dit veld (Hannula et al., 2014, p.43). à INZICHT PASSEN BIJ HET PRAKTIJKLEREN

 

Binnen de narratieve gesprekken dienen de gesprekvoerder niet op zoek te zijn naar bepaalde informatie maar open te blijven staan voor dat wat zich aandient (Hannula et al., 2014, p.44). à HOE IS DIT IN DE GESPREKKEN?