Bijlage 6: proces om tot codering te komen [fase 1]

UITEINDELIJKE CODERING IS IN BIJLAGE 11 TE VINDEN

Proces om tot bovenstaande te komen. 

Onderstaande documenten tonen het proces van samenvoegen en verwijderen om tot een mogelijke behapbare codering te komen om te begeleidingsgesprekken mee te kunnen coderen ten behoeve van de analyse. Deze codering is ontstaan op basis van feedback van de extern begeleider Jeroen Onstenk, expert op de research day Christianne Niesten (persoonlijke communicatie, 22 januari 2022), docent drama aan de Fontys Academie voor theater Jansje Meijman (persoonlijke communicatie, 8 december 2021), eventuele tussentijds gesprekken of overwegingen (zie logboek in de tijd) en diverse bronnen passend bij het kernwoord ‘competentie drama’ die terug te vinden zijn in de bronnenlijst. In de onderstaande documenten is het bronnengebruik navolgbaar.

Versie 15 deductieve codering leeg 30 1 21 toch productie weghalen bij creativiteit

Versie 14 deductieve codering leeg 29 1 21 aanpassing nav feedback en gesprek met Christianne Niesten. 

Versie 13 deductieve codering R1 reactie JO 29 1 21 JO (3) Reactie van externe begeleider

Versie 12 deductieve codering R1, 16 1 21 ten behoeve van feedback op de wijze van dataverwerking

Versie 11 deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen toevoeging beeldgesprek infomatie 14 1 21

Versie 10 deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen 14 1 21

Versie 9a deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen 14 1 21

Versie 9 deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen 14 1 21

Versie 8b deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen verwijderingen ten behoeve van samenvoeging in rood aangeven 15-01-2022

Versie 8 deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen 07-01-2022

Versie 7 deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen 06-01-2022

Versie 6 deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen 04-01-2022

Versie 5 deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen 03-01-2022

Versie 4 deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen 28-12-2021

Versie 3 deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen 01-12-2021

Versie 2 deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen 27-11-2021

Versie 1 deductieve codering Algemene en dramatische competenties en pedagogisch handelen 25-11-2021