MKE 2: Leergemeenschap – vrije ruimte

VRIJE RUIMTE

  • Leeswijzer vrije ruimte
ReflectieportfolioMKE2_SandervandenBrink_20212022_06.

DOWLOAD de leeswijzer HIER

 

 

  • Uitwerking vrije ruimte
REFLECTIE VRIJE STUDIERUIMTE

DOWNLOAD de verslaglegging HIER

 

 

  • Verantwoording uren
LOGBOEK IN DE TIJD overzicht

Totaal 141,5 uur besteed (exclusief lezen van bronnen of deelname aan activiteiten die wel impact hadden, maar ook onder andere studie-eenheden vielen. Ook exclusief uren die gemaakt zijn voor de OC en GOC).

DOWNLOAD de urenverantwoording HIER

 

  • Aanscherping plan – versie 2

PLAN VRIJE RUIMTE bijstelling 12 nov 21

  • versie 1

PLAN VRIJE RUIMTE 8 okt 21

 


LEERGEMEENSCHAP – participatie en inspiratie

OC lid – geen uren genoteerd (vergoeding)

Als voorzitter van de OC en lid van GOC draag ik bij aan de kritische reflectie van de opleiding. De bijdrage concreet is dat ik heb geïniteerd dat er voor de OC een huishoudelijk reglement komt. Dat is goedgekeurd. Tevens heb ik altijd mijzelf als belangrijke waarde voorgehouden dat ik nooit alleen eigen ideeën mag ventileren, maar deze moet toetsen aan de grote groep.

 

Peerfeedback:

Omdat de behoefte aan peerfeedback tijdens de opleiding groot was in de leergemeenscha heb  ik dit initiatief een aantal maal genomen Hieronder heb ik een paar momenten uitgelicht. Dit zijn bij lange na niet alle moment, maar een paar die aandacht verdienen.

 

Week van 31 mei – 1 uur

Paul Verschuur en ik hebben elkaar peerfeedback op de verslaglegging van de vrije ruimte gegeven.

 

Week voor 31 maart – 4 uur

Om elkaar van feedback te voorzien van de positionering en de leeswijzer heb ik peerfeedback geïniteerd met Mitzy, Koen, Anne Sophie, Charissa, Ariste, Cato en Marijke. Dit leverde kritische noten bij mezelf op en het was ook leerzaam om de behoefte van feedback van anderen te ervaren.

 

2 oktober 2021 – 1,5 uur:

Tijdens het lezen van ‘On creativity’ van Bohm en het zien van Zadkine heb ik dit nog gedeeld met de leergemeenschap.

Daarnaast heb ik de ervaringen met betrekking tot gamificatie in het Maritiem Museum Rotterdam deze dag gedeeld met de groep waarmee we op 5 november een avond over game-based learning houden.

Inzicht is op dit moment wel dat ik veel aan het geven ben in de gemeenschap en binnen de lessen en er rondom specifiek op mijn onderwerp lastig ontvangen kan. Ik ga onderzoeken hoe er waarom dit zo is.


1 oktober 2021 – 1 uur:

Binnen de leergemeenschap heb ik deze dag mijn medestudenten van feedback op hun kernwoorden en zoektermen in het Engels gegeven en andersom heb ik deze ook ontvangen. Hierdoor ben ikzelf op nieuw termen in het Engels gekomen. Eén van de medestudenten zat enigszins vast in het zoeken van het onderzoek en daarmee hebben we samen onderzocht waarmee die vastzat en dit visueel laten maken. Zie hieronder de bewijslast:

Na de lesdag van 1 oktober las ik in ‘On Creativity’ van Bohm en tijdens het lezen leek dit mij handig om te delen met een medestudent. Dit heb ik dan ook gedaan:


24 september 2021 – 1,5 uur

Naar aanleiding van meerdere live-gesprekken met Fleur hebben we samen een teamsmeeting gehad om de vragen van Fleur over vakintegratie scherper te krijgen en duidelijk te krijgen wat ze in haar onderzoek met deze termen bedoeld heeft.


10 september 2021 – Feedback en beschrijving onderzoeksplan met Koen Crul – 3 uur

Vervolgens naar aanleiding van deze aanscherping van onze beide plannen de effectiviteit hiervan ontdekt en de toegepaste wijze gedeeld met de volledige leergemeenschap van MKE2 op projectcampus.

Omdat 10 september vanuit de opleiding er verder geen programma was hebben we met het jaar geïnventariseerd waarvoor er behoeften was en om dit met elkaar te delen. Dit heb ik geïnitieerd en hieruit is de digitale leergemeenschap (LKE) online een week later ontstaan. Op 10 september was de uitwisseling analoog te vinden in het lokaal.

 


Augustus / september (startweek) – 15 uur – OC terugkoppeling, advies en discrepanties studieprogramma en OER.

Nader toelichten. VOLGT LATER