Bron: Swaab – Ons creatieve brein

TITEL: Ons creatieve brein

AUTEUR: Dick Swaab

TYPE BRON: Boek

APA: Swaab, D. (2018). Ons creatieve brein (7de editie). Atlas Contact.

CONTEXT: Bewustwording, bewust vertellen, impliciete kennis, kritiek, neurologisch

Om een taal te leren is sociale interactie belangrijk. Hierom kun je je afvragen of online leren wel zo efficiënt is als wordt beweerd (Swaab, 2018).

 

‘Voor succes in de maatschappij zijn eigenschappen als nieuwsgierigheid, wilskracht, sociaal gedrag, aanpassingsvermogen en gevoeligheid belangrijke eigenschappen, die ook tijdens de scholing gestimuleerd moeten worden.’ (Swaab, 2018, p. 109). à RELATIE MET GRONDHOUDING, CITAAT

 

De kunstenaar bepaalt de grenzen van zijn creatieve proces door wat hij heeft bepaald te normeren als ‘goed’. Deze bepaling komt voort vanuit universeel en individueel gestelde beperking (Swaab, 2018).

 

Een bewuste ervaring wordt niet door het materieel hersensysteem geproduceerd. Een bewuste ervaring is een activiteit van het neuronaal netwerk zelf. Door een terugblik ontstaat de mogelijkheid om een ervaring te koppelen aan reeds opgeslagen neurale netwerkjes. Als mens reageren we snel, automatisch en onbewust of bewust vooruitdenkend en traag. Wanneer iets nieuws geleerd dient te worden moet dit eerst bewust worden geleerd. Het bewust leren gaat traag en gebeurt in een voortdurende verwarring over wat allemaal opeenvolgend zou moeten gebeuren. Maar als er ervaring is, verlopen taken onbewust razendsnel (Swaab, 2018). à SLUIT AAN BIJ IMPLICIETE KENNIS.

 

‘Het bewustzijn geeft je echter de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren en na te denken, niet alleen over hoe je iets de volgende keer beter zou kunnen doen, maar ook over de toekomst.’ (Swaab, 2018, p. 388) à CITAAT. STERK

 

In de gehele hersenschors bevinden zich gespecialiseerde hersengebied die in interactie met elkaar aan het bewustzijn bijdragen. Deze informatie komt voort uit de zintuigen en het lichaam (Swaab, 2018). à OVER BEWUSTZIJN

 

Het is voor onze grote hersenen noodzakelijk om gedecentraliseerd, geautomatiseerd en gedeeltelijk onbewust te werken. Anders zou als het handelen contant moeten worden gemonitord en gereguleerd. Dit heeft het voordeel dat sommige handelingen, zoals bijvoorbeeld het wegspringen voor een gevaarlijke slang vanuit een reflex sneller gaan dan dat er bewust over moet worden nagedacht om de beslissing te nemen. Op dat moment weet je niet waarom je wegspringt voor de slang, dat verhaaltje maakt de linkerhersenhelft er later bij, zodat het logisch lijkt. Wanneer verklaringen achteraf worden aangehoord, dan kan dat dus ook logisch klinken, maar niet logisch zijn (Swaab, 2018). à KRITIEK. IN RELATIE TOT GETUIGENVERKLARINGEN

Het automatisch beslissen en werken is te leren. Denk hierbij aan muzikanten die een muziekinstrument bespelen, een bepaalde klinische blik bij dokters of blind typen (Swaab, 2018). à OVER AUTOMATISCHE HANDELINGEN EN IMPLICIETE KENNIS

 

‘Mensen gelover dat ze vrij zijn, omdat ze zich bewust zijn van hun eigen handelingen en onwetend van de oorzaken die die handelingen bepalen.’ (Spinoza, z.d., in Swaab, 2018, p. 412).

Onze hersenen moeten worden voorzien van de juiste achtergrondinformatie. Dit is alleen mogelijk door het onbewuste brein gedurende een lange tijd te voorzien van een grote hoeveelheid kennis. Hierdoor kunnen automatische beslissingen en handelingen worden genomen (Swaab, 2018). à REACTIE OP BELANG VEEL INPUT, PRAKTIJKLEREN, NIET ALLES IN ÉÉN KEER.

 

‘De beslissingen die door bewust redeneren tot stand komen duren lang en zijn lang niet altijd beter dan onbewuste beslissingen.’ (Swaab, 2018, p. 413) à IN WISSELWERKING ONSTAAN, LEERKRACHT KAN NIET TIJDENS HANDELEN ALLES BEWUST DOORDENKEN OF EROP REFLECTEREN. IN LIJN MET SCHON

 

‘Het onbewuste brein neemt in een split second beslissingen op basis van wat er gaande is in onze omgeving – een proces dat vooral wordt bepaald door de manier waarop onze hersenen zich hebben ontwikkeld en door wat we sindsdien geleerd hebben en in ons geheugen hebben opgeslagen.’ (Swaab, 2018, p. 415). à CITAAT

 

De bewuste gedachte loopt achter op de beslissing die uit het onbewuste voortkomt. Achteraf, na beslissingen, maakt de linker hersenhelft een verhaaltje bij de beslissing en geeft de plezierige illusie dat het gedrag bewust onder controle is (Swaab, 2018). à KRITIEK EN ONDERBOUWING BIJ BEWUST BEKWAAM EN BEWUSTE HANDELING. OOK KRITIEK OP INTERVENTIE. ONDERBOUWING DAN WEER VANUIT SCHON.