Bron: Dubelaar – Betrouwbaar getuigenbewijs

TITEL: Betrouwbaar getuigenbewijs

AUTEUR: Dubelaar M.J.

TYPE BRON: Boek

APA: Dubelaar, M. J. (2013). Betrouwbaar getuigenbewijs (1ste editie). Wolters Kluwer.

CONTEXT: Beeldgesprekken, betrouwbaarheid van wat de student zegt, andere context

Als het bij getuigenverklaringen binnen strafrecht gaat om de term betrouwbaarheid gaat wordt er onderscheid gemaakt tussen waarheidsgetrouwe en geloofwaardige verklaringen.. Bij waarheidsgetrouwe verklaringen gaat het om de mate waarin de verklaring correspondeert met de werkelijkheid en bij geloofwaardige verklaringen gaat het om de mate waarin gerechtvaardigd geloof mag worden gehecht aan de verklaring op grond van de vermeende correspondentie met de werkelijkheid. Een waarheidsgetrouwe verklaring laat zich veelal niet vaststellen, daarom is een oordeel over de geloofwaardigheid vaak hetgeen waarmee men het moet doen binnen het strafrecht (Dubelaar, 2013). à RELATIE MET DE UITSPRAKEN VAN DE GESPREKKEN BIJ DE BEELDEN. ONDERBOUWING EN WEERLEGGING VAN DE KRITIEK OP DE TOEPASSING. à BEELDGESPREK GEEN STRAFRECHT, MAAR WEL EEN ANDERE BLIK

Als een verklaring in zijn geheel geen oneffenheden vertoont dat kan dit juist duiden op een valse verklaring (Dubelaar, 2013). à IS DIT OOK IN DE GESPREKKEN TERUG TE ZIEN?