INTERVIEW: Bouwhuis, Marijke – 7 okt. 2021

[TRANSSCRIPTIE : 7 okt 2021 M. Bouwhuis interview transcript   ]

(M. Bouwhuis, persoonlijke communicatie, 7 oktober 2021)

 

In het gesprek kwam naar voren dat de foto een aanleiding is voor bezinning. Op het moment dat de foto besproken wordt kunnen vragen worden gesteld als: ‘hoe heb jij dit voor elkaar gekregen’. ‘Hoe heb je je voorbereid’, ‘wat kun je nu?’, ‘welke kwaliteit herken je in het moment?’, ‘Hoe zou je dit weer kunnen doen?’. Op deze wijze kunnen eventuele patronen worden besproken. Het bespreken van een foto neigt in het bespreken tot het concretiseren van het handelen.   à FOTO ALS VALIDE MIDDEL. VRAGEN TIJDENS FOTO.

 

Marijke Bouwhuis geeft aan dat een kijkwijzer een optie kan zijn, maar deze ook sturend en als afvinklijst kan werken. à KIJKWIJZER OF ANDERE WIJZE?

 

Het bespreken van de herinnering van de foto is als een filmpje dat beschreven wordt. Het verhaal bij de foto wordt gemaakt. Dit kan eventueel worden omgezet naar een strip. à Foto als filmpje van de herinnering. Verwerking?

 

Bij het maken van de foto dient er wel rekening te worden gehouden met dat er op de foto iets te zien is dat van belang is om te bespreken.  à Eisen aan de foto

 

Factoren die in het onderzoek invloed hebben zijn de keuze van de foto om te bespreken, de eisen aan de foto. Een criterium dat bijvoorbeeld gesteld kan worden aan de foto is dat er een foto gemaakt wordt van leerlingen die aan het werk zijn. Zo kan worden besproken hoe de student de leerlingen daartoe heeft gebracht.  à Eisen aan de foto

 

De basisrelatie, het pedagogisch handelen, is de basis.  à Pedagogiek en didactiek vullen aan. Pedagogiek is de basis.

 

Geef eventueel een workshop aan praktijkbegeleiders hoe ze de foto kunnen bespreken. à WORKSHOP IDEE BIJ 1 GROEP?

 

Eventueel zou de foto besproken kunnen worden op een meer visuele wijze in plaats van een lijstje met vragen. Een bordspel of meer visuele wijze daagt allicht meer uit tot gesprek en het gebruik van de verbeelding.  à INSPIREREND