Bron: Doorewaard en Kil – Praktijkgericht kwalitatief onderzoek

Doorewaard, H., & Kil, A. (2019). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek (2de ed.). Boom Lemma.

Kwalitatief onderzoek kan inductief zijn of deductief. Bij een deductief kwalitatief onderzoek wordt er vooraf veel tijd en energie gestoken in het bestuderen van de literatuur. Pas daarna wordt in de empirische bevindingen onderzocht of de werkelijkheid en theorie overeenstemmen. Bij een inductieve benadering van kwalitatief onderzoek wordt er gestart vanuit de werkelijkheid, de empirie. Zonder veel theoretische voorstudie wordt de concrete werkelijkheid bestudeert om zo wetmatigheden te ontdekken (Doorewaard & Kil, 2019, p. 13-14). à INTERESSANT. MIJN METHODE LIJKT MEER EEN INDUCTIEVE BENADERING, AL DIENEN WEL ENKELE THEORETISCHE ASPECTEN VOORAF VERKENT TE ZIJN. MAAR DOORDAT HET CODEREN IN DEZE BENADERING EIGENLIJK VOORAF NIET TE DOEN IS WORDT HET MEER INDUCTIEF.

 

Bij een praktijkgericht onderzoek is het van belang het nut van het onderzoek te beschrijven en daarnaast te benoemen in hoeverre het realistisch, haalbaar en eenduidig is (Doorewaard & Kil, 2019, p. 37) à KOPPELING MAKEN EN AANGEVEN WAAROM IN DE VERBETERING/BIJSTELLING NAV EXTERNE FEEDBACK KEUZE GEMAAKT ZIJN MBT REALISTISCH EN HAALBAARHEID

Onderzoeksmodel als voorbeeld (Doorewaard & Kil, 2019, p. 45).

 

De centrale vraag van een onderzoek gaat altijd om de kernbegrippen in hun onderlinge verband. Door een centrale vraag op te splitsen in bijvoorbeeld drie vragen (een theoretische, empirische en analytische) kan de onderzoeker zich helpen bij de uitvoering van het onderzoek (Doorewaard & Kil, 2019, p. 46).