Bron: Baarda et al. – Basisboek kwalitatief onderzoek

Baarda, D. B., Bakker, E., Boullart, A., Julsing, M., Fischer, T., Peters, V., & Van der Velden, T. (2018). Basisboek kwalitatief onderzoek. Noordhoff.

Bij een ontwerponderzoek wordt veelal in verschillende stadia met verschillende onderzoeksmethode gewerkt. Bij de start wordt er gebruik gemaakt van open interviews om de ideeën van de opdracht te onderzoeken. Op basis daarvan vind een conceptproduct plaats, dat kan worden getest (Baarda et al., 2018, p. 23-24).

Bij een actieonderzoek worden de deelnemers betrokken (Baarda et al. 2018, p. 24).

Actieonderzoek is binnen het onderzoeken van maatschappijkritische stromingen, bewegingen en emancipatie een van de bekendste methodieken (Baarda, 2018, p. 65) à ONDANKS DIT AFBAKENING DAT HET ACTIEONDERZOEK HIER NIET TOE ZAL WORDEN INGEZET DIT ONDERZOEK

 

Bij een narratieve benadering wordt bewust gebruik gemaakt van de verhalen die worden verteld aan de onderzoekers. Deze verhalen representeren de beleving van de deelnemers. Deze benadering gaat ervan uit dat er geen objectieve werkelijkheid is en dat de beleving van hoe iemand iets ervaart centraal staat. Om een narratieve benadering te analyseren kun je bijvoorbeeld thema’s die overeenkomen benoemen of de overeenkomstige personen analyseren, dit alles binnen de context (Baarda et al. 2018, p.64). à AANSLUITEN BIJ CODEREN, NARRATIEF, BELEVING, THEMA

 

Een actieonderzoek, ook wel handelingsonderzoek, wordt gebruikt om veranderingen aan te brengen in een situatie. In dit onderzoek worden de mogelijkheden van het handelen onderzocht. Deze methode is goed om handelswijzen van leerkrachten te ontwikkelen of te vernieuwen. Een actieonderzoek richt zich op een probleem en stelt de persoon en de te onderzoeken situatie centraal. Uiteindelijk levert het actieonderzoek empirische (op werkelijkheid beruste ervaringen) toetsbare uitspraken op met als doel het probleem kleiner te maken (Baarda et al. 2018, p 66-67). à ACTIEONDERZOEK EN RELEVANTIE. GERICHT OP ONTWIKKELEN.