Niet (direct) bruikbaar.

Deze bronnen zijn wel bestudeerd/gelezen, maar niet direct bruikbaar. Deze zijn beschreven in het subkopje.

Overige bronnen die wel bestudeerd zijn, maar niet bruikbaar waren:

 • Culp, B. D. (2017). Essential Knowledge for Teachers. Van Haren Publishing.
 • Falloon, G. (2011). Making the Connection. Journal of Research on Technology in Education, 43(3), 187–209. Geraadpleegd op 12 december 2021, van https://doi.org/10.1080/15391523.2011.10782569
 • Tanya Furman. (2013). Assessment of General Education. The Journal of General Education, 62(2–3), 129. Geraadpleegd op 12 december 2021, van https://doi.org/10.5325/jgeneeduc.62.2-3.0129
 • Gokool-Ramdoo, S. (2009). Policy Deficit in Distance Education: A Transactional Distance. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 10(4). Geraadpleegd op 16 december 2021, van https://doi.org/10.19173/irrodl.v10i4.702
 • Gielen, P. (2016). Kunstonderzoek onderzocht | FORUM+. Geraadpleegd op 5 januari 2022, van https://www.forum-online.be/nummers/maart-2016/kunstonderzoek-onderzocht
 • Heijdanus-de Boer, E., & Swaans, R. (2007). Proeve van vakspecifieke competenties dans voor studenten aan de Pabo. SLO. Geraadpleegd op 4 januari 2022, van https://docplayer.nl/37331421-Proeve-van-vakspecifieke-competenties-dans-voor-studenten-aan-de-pabo.html
 • Jelier, W. (2017). Alles op een rij. . . Bariet Ten Brink Uitgevers.
 • Kelley, H., & Miltenberger, R. G. (2015). Using video feedback to improve horseback-riding skillsU. Journal of Applied Behavior Analysis, 49(1), 138–147. Geraadpleegd op 16 december 2021, van https://doi.org/10.1002/jaba.272
 • Kubat, Z. (2020). Voorbij representatie. Zoeken naar nieuwe vormen van kennis | FORUM+. https://www.forum-online.be/. Geraadpleegd op 16 december 2021, van https://www.forum-online.be/nummers/herfst-2020/voorbij-representatie-zoeken-naar-nieuwe-vormen-van-kennis
 • Martens, R. L. (2019). We moeten spelen. NIVOZ.
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2008, december). Landelijke criteria Opleiden in de School. Geraadpleegd op 16 december 2021, van https://www.bvekennis.nl/wp-content/uploads/documents/09-0704-Eindrapportage-1.pdf. Geraadpleegd op 25 november 2021, van https://www.bvekennis.nl/wp-content/uploads/documents/09-0704-Eindrapportage-1.pdf
 • Naghshineh, S., Hafler, J. P., Miller, A. R., Blanco, M. A., Lipsitz, S. R., Dubroff, R. P., Khoshbin, S., & Katz, J. T. (2008). Formal Art Observation Training Improves Medical Students’ Visual Diagnostic Skills. Journal of General Internal Medicine, 23(7), 991–997. Geraadpleegd op 5 januari 2022, van https://doi.org/10.1007/s11606-008-0667-0
 • Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Company. Oxford University Press.
 • Onstenk, J. (2018). Samen werken aan brede vorming. Hogeschool Inholland
 • Pauwels, C. (2019). Ode aan de verwondering. Amsterdam University Press.
 • Ranty, V., Van Gurp, S., & Priem, J. (2020). De lerende professional. Boom Lemma.
 • Robinson, K. (2011). Het element. Spectrum.
 • Stevens, L. (2020, 11 november). Het toetsen van de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen en de bewijsconstructie: wat vermag de rechter? Ars Aequi, 2016. Geraadpleegd op 22 november 2021, van https://arsaequi.nl/product/het-toetsen-van-de-betrouwbaarheid-van-getuigenverklaringen-en-de-bewijsconstructie-wat-vermag-de-rechter/
 • Sybesma, M. (2021). Kleuren in coaching. Boom Lemma.
 • Verbesselt, J. (2016). Kannibalistisch kabaal. Een wansmakelijk recept voor artistieke benadering en kladderij | FORUM+.  Geraadpleegd op 16 december 2021, van https://forum-online.be/. Geraadpleegd op 20 december 2021, van https://forum-online.be/nummers/herfst-2020/kannibalistisch-kabaal-een-wansmakelijk-recept-voor-artistieke-benadering-en-kladderij
 • Vermeersch, L. (2016). De vergeefse ontsnapping uit het ik | FORUM+.  Geraadpleegd op 20 december 2021, van https://www.forum-online.be/nummers/november-2016/vergeefse-ontsnapping-uit-het-ik