Bijlage 4: Leeruitkomsten Kunstzinnige Oriëntatie jaar 1 en 2 pabo Inholland Den Haag

LU KO drama dans 2022

In bovenstaande document zijn de leeruitkomsten te vinden een beknopte uitwerking met notities van de opleidingsdocenten.