Bron: Bakker – Begeleiding beginnende leraren te weinig gericht op professionele ontwikkeling.

TITEL:Begeleiding beginnende leraren te weinig gericht op professionele ontwikkeling.

AUTEURS: Bakker (Eindredactie scienceguide)

TYPE BRON: Internetartikel Nieuwsbericht op scienceguide

APA: Bakker, M. (2022, 6 januari). Begeleiding beginnende leraren te weinig gericht op professionele ontwikkeling. ScienceGuide. Geraadpleegd op 13 januari 2022, van https://www.scienceguide.nl/2022/01/begeleiding-beginnende-leraren-te-weinig-gericht-op-professionele-ontwikkeling/

Context: Praktijkleren, bewustwording

In de eerste jaren zouden leraren moeten worden uitgedaagd zich professioneel te ontwikkelingen of zo een effectieve professional te worden (Bakker, 2022).

 

In de driehoek van praktijk, theorie en persoon kunnen ervaren leraren voor betekenen voor de ontwikkeling van beginnende leraren. Hiervoor is kennis over het leren van leraren nodig, evenals kennis van pedagogische methoden (Bakker, 2022) à KRITIEK DE INTERVENTIE DRAAGT HIER GEDEELTELIJK AAN BIJ

 

Het voortdurend en bewust uitdagen van beginnende leraren helpt om zich moeilijke vaardigheden eigen te maken, evenals het werken in kleine specifieke situaties en het werken met voorbeeldvideo’s (Bakker, 2022) à Welke aanknopingspunten zijn er in de interventie?

 

Wanneer er geen ervaren leerkracht beschikbaar is voor de begeleiding van beginnende leraren kan ook de persoon van de beginnende leraar als uitgangspunt worden genomen in de begeleiding. Vanuit meer narratieve pedagogische methodes reflecteert de leraar vanuit eigen perspectief op een situatie of conflict. Vanuit daar kan dan samen worden gereflecteerd op leerdoelen en leervragen (Bakker, 2022).