Mei 2022 – [Onderzoek – MKE2]

Mei – Tijd

Totaal zit ik voor dit onderzoek nu op 598 uur, van de gevraagd 476 uur (17 EC).


31 mei 2022 – presentatie oefenen voor de proef

Jansje Meijman heb ik als extern jurylid gevraagd bij mijn proefpresentatie op 3 juni. Zij is theaterdocent en heeft ook aan de pabo gewerkt. Daarnaast kent ze gedeeltelijk het onderzoek. Vandaag ben ik de presentatie echt af aan het maken voor de generale repetitie op 3 juni.


30 mei 2022

Ik heb de bronnenlijst nog eenmaal gecheckt en hier en daar een klein beetje bijgesteld. Cursief geplaatst wat cursief moest wanneer dat niet zo was. Dit zijn echt puntjes op de i.


24 mei 2022

De geannoteerde bronnenlijst is in basis klaar. Ook de presentatie is in opzet klaar. Het lijkt echt alsof het nu bijna ten einde komt. Jammer. En spannend. En leuk.

Ook heb ik vandaag de proefdruk van de communicatie bekeken en goedgekeurd. Hier en daar moet het beter worden bijgesneden, maar dat is een kleinigheid. Zie hier: http://www.sandervandenbrink.nu/communicatie/ het resultaat.


10 mei tot en met 17 mei 2022

Deze weken heb ik de feedback op mijn communicatie verwerkt en nog eenmaal redactie erop gevraagd. Nu is het naar de drukken


9 mei 2022 – bijlage B2

Voor het volledige eindverslag en naar aanleiding van feedback op de communicatie besloot ik nog een bijlage toe te voegen die de keuzes van het ontwerp toelicht. Dit is bijlage B2 geworden.


5 mei 2022 – laatste loodjes?

Het voelt als de laatste loodjes, of laatste stappen van het onderzoek. Vandaag heb ik het enorme bestand met alle gegevens drastisch ingeperkt tot en met het praktijkgedeelte. Ook zijn de deelvragen inmiddels beantwoord. Zaak is nu vanuit daar nogmaals kritisch naar de hoofdvraag en aanbevelingen te kijken. Daarnaast wil ik mijn laatste prototype en de aanpassingen vanuit de criteria nog extra verantwoorden

.


3 mei 2022 – Compleet, de volgende stap.

Inmiddels heb ik fase 4 geanalyseerd en geconcludeerd. De volgende stap is dat dit in de deelvragen van fase 3 verwerkt zal worden. Daarna zullen de eindconclusies worden getrokken. Hierna is er een samenvoeging van het volledige onderzoek gemaakt van ongeveer 190 pagina’s. Dit zal ik moet gaan reduceren doet een navolgbaar eindverslag om toe te voegen aan de communicatie.


3 mei 2022 – prototype aanpassen

Onderstaand prototype wordt gebruikt na fase 4 en als uitkomst om te gebruiken na het onderzoek in de praktijk. Vanuit dit gebruik kunnen nieuwe gegevens worden opgehaald. Kenmerkend is de samenvoeging van de doorvraagvragen om hier meer aandacht aan te geven en het noemen van de mogelijkheid om eerst samen de vragen te lezen. Ook is een enkele vraag aangepast en toegevoegd.

Prototype fase 4 - voor de studenten

Onderstaande eisen uit het onderzoek hebben tot bovenstaande aanpassingen geleid.

Vervolg: voorlopige criteria foto en interventie (fase 4):

Voorafgaand aan het gesprek

 • De foto kan worden bekeken door de student en praktijkbegeleider.
 • De vragen kunnen worden gelezen door de student en praktijkbegeleider.

 

Foto:

 • Over de les verspreid een aantal foto’s nemen.
 • Op minimaal twee foto’s zijn zowel leerlingen als de leerkracht aanwezig.

 

Vragen:

 • De door de student gekozen foto wordt besproken aan de hand van vaste vragen.
 • De startvraag doet een beroep op het bredere verhaal achter de foto en gaat daarna pas in op achterliggende gevoelens, motieven en acties van leerlingen en leerkracht.
 • In het begin van het begeleidingsgesprek wordt een koppeling naar de herinnering (de foto) gemaakt.
 • De praktijkbegeleider dient door te vragen, zodat de student zijn uitspraken kan verdiepen en onderbouwen.
 • Overlap tussen de vragen dient te worden vermeden.
 • De vragen dienen niet als afvinklijst te voelen.
 • In de vragen wordt actief naar vaardigheden van de student gevraagd. Hierbij dient oog te zijn voor vakdidactische vaardigheden.
 • In de vragen wordt onderscheid gemaakt tussen materie, vorm en betekenis (FASE 3, aanvulling).
 • Doorvragen als mogelijkheid moet duidelijk naar voren komen (FASE 3 en FASE 4)
 • Aan het einde wordt de student bedankt voor het gesprek.