December 2021 – [Onderzoek – MKE2]

December – tijd

 


19 december 2021 – transscript en ideeën communicatie.

Vandaag ben ik bezig geweest met transcriberen. Eigenlijk al heel lang, maar het duurt steeds zo lang om dit te doen. Dat maakt het frustrerend. Daarnaast zat mijn gezondheid deze week niet mee en hebben we voor de kerst nog een andere opdracht voor MKE2 af te ronden, dit maakt dat ik niet de tijd die ik had gereserveerd heb kunnen gebruiken voor het onderzoek die ik had gewild.

Verder heb ik vandaag een kort overzichtje voor mezelf gemaakt van mogelijke ideeën om het onderzoek te communiceren. Uiteindelijk is de inhoud leidend voor deze communicatie, maar ik wilde dit wel noteren. Zo vergeet ik het niet en kan ik het er ook eens met anderen over gaan hebben. Naar aanleiding van het begeleidingsgesprek met Tobias Frensen vond ik het nodig dit te maken.


18 december 2021 – ordenen bronnen

Ten behoeve van het overzicht ben ik mijn bronnen gaan ordenen, zodat ik daar later met behulp van Miro een data-mapping van kan maken. Nu heb ik ook meer overzicht over welke bronnen ik nog heb uit te werken en welke bronnen ik reeds heb uitgewerkt. Ook weet ik welke bronnen ik terzijde wil leggen.


12 december 2021 – heroverwegen

Kijkend naar mijn post van 20 november 2021 in mijn logboek realiseer ik mij dat het woord bewustzijn niet goed is gekozen. Dit moet bewustwording zijn. Dit ga ik aanpassen.

 


11 december 2021 – Feedback van Etje Heijdanus de Boer op dramacompetenties

Nadat ik eerder als feedback had gevraagd op de omschrijving van de dramatische competenties met betrekking tot vakdidactiek, algemene didactiek en pedagogiek van Anouk van Nunen (mede-auteur van de kennisbasis) en Annemieke Epinga (Pedagoog aan Inholland Den Haag) heb ik er nu voor gekozen, omdat ik me er zeker genoeg voor voelde, om Etje Heijdanus de Boer te contacteren voor feedback op het geschreven stuk. Deze feedback hebben we telefonisch besproken en is hier beschreven.

Het leverde met op dat ik de tekst nogmaals grondig ga bekijken en in ieder geval de onderleggen van het MVB-model (katern 3) er nog naast wil leggen, omdat deze in de loop van de tijd verwaterd lijkt in de kennisbasis. Dit is tenslotte wel de primaire bron waar het vandaan kwam. Daarnaast heeft Etje mij ook nog op een aantal bronnen gewezen. Ook realiseerde ik me dat ik de bronnen meer met elkaar in gesprek dien laten te gaan en aan elkaar te verbinden.  Ook Toivanen et al. moet ik meer relevantie geven, want die blijken nagenoeg een onderzoek te hebben gedaan met dezelfde elementen. Dit blijft een spannende puzzel en ik blijf dit lastig vinden. Door veel feedback vanuit goede schrijvers van dergelijke artikelen te vragen wil ik dit verbeteren. Eind december/begin januari wil ik dit dan ook aan mijn extern begeleider als tekst voorleggen, omdat die dan wel voor 80 procent rond moet zijn als theoretisch geheel. Hierna kom ik namelijk op het meer praktische deel, dat ook reeds als bezig is.

Etje bevestigde in de gesprek ook dat plezier een vakspecifiek onderdeel van de didactiek van drama is (in lijn met het gesprek met Jansje Meijman). Dit dien ik dus mee te nemen.


8 december 2021 – codering intersubjectiviteit zoeken met Jansje Meijman

Met Jansje Meijman (docent theater aan de academie voor theater, maar ook ex docent aan de iPabo) heb ik de codering van de gesprekken besproken. Allereerst heb ik Jansje gevraagd wat ze onder vakspecifieke didactiek, algemene didactiek en pedagogiek verstaat, om te kijken vanuit welke bril we het lezen. Dit was waartoe Jansje kwam:

  • Vakdidactiek: Hoe je het allerbeste leert binnen een bepaalt vak. Welke acties moet je doen om te leren in een bepaalt vakgebied. Voorbeelden: verbeelding aanzetten bij leerlingen, zorgen dat de speler in beweging komt/geactiveerd wordt, zowel de binnen wereld als de vormgeving met het lichaam geactiveerd wordt. Kijken naar een andere speler vanaf de kant en erop kunnen reflecteren en reageren. Ook enthousiasme is soms vakspecifiek.
  • Algemene didactiek: Bedenken hoe optimaal leert. Hoe je het leren wilt vormgeven. Met als doel zo goed mogelijk plaats laten vinden.
  • Pedagogiek: begeleiden van gedrag in leersituaties. Intermenselijk omgaan. Het handelen van de docent dat invloed heeft op de softere kant. Hoe iemand zich gedraagt, hoe iemand zich voelt. Gaat over kijken en luisteren naar de leerling. Heeft weinig met de inhoud te maken.

Het geheel heeft redelijke overeenstemming met de codering zoals ik die tot nu heb beschreven. Vervolgens zijn we het gesprek van de student doorgegaan om te kijken waartoe we de uitspraken rekenen. Ikzelf had reeds een codering gedaan en we bespraken hoe we de tekst zouden coderen om zo samen tot een intersubjectief oordeel te komen.

Opvallend was dat we uiteindelijk meer als vakspecifiek hebben benoemd, dan ik voorafgaand had gedacht en dat we het in grote lijnen (zeker over het tweede deel van het gesprek van de student met de praktijkbegeleider) over de codering redelijk eens waren. De nuances zaten hem vooral in het toepassen van algemene didactische middelen om de verbeelding te prikkelen, dat we die uiteindelijk tot meer vakspecifieke didactiek rekenen. Daarnaast kwamen tot de conclusie dat enthousiasme (plezier) ook echt vakspecifiek is. We haalden Hetland en Harland aan die dat ook eens als leereffect hebben benoemd, maar het werd ook zichtbaar.

Jansje gaat met haar VT1 ook nog naar de codering kijken om te zien of daar allicht opvallend zaken door aan de orde komen, daarnaast vond ze het boeiend voor de groep om daarmee het die inzichten te geven.


3 december 2021 – onderzoeksvrijdag

Op 3 december was er onderzoeksvrijdag die in het teken stond van van een aantal aspecten.

Allereerst ontving ik er feedback op mijn onderzoekslogboek van Emily Huurdeman. Daarnaast hebben we ons onderzoek kort gepositioneerd naar medestudenten die het vervolgens verwoorden. Ik heb hieruit gemerkt dat ik zelf eerst de context moet scheppen van mijn onderzoek, omdat anders de relevantie, motivatie, maar ook de wijze van het onderzoek vertroebeld. Verder leverde het bestuderen van postioneringen van anderen mij op (naast inzicht aan welke eisen het volgens het beoordelingsformulier moet voldoen) dat ik aan de hand van mijn theorie straks best helder dit kan beschrijven en dat ik als inzicht er ook echt persoonlijke communicatie van studenten bij wil doen, want die zijn in mijn positionering relevant.

Daarnaast heb ik in een visuele weergave mijn positie weergegeven, inclusief het pad daar naar toe. Het zou voor mezelf goed zijn om op een later moment die positie, in overleg met een collega nog eens te beschouwen.

Hieronder nog de notities uit de les in relatie tot de besproken aspecten.

 


1 december 2021 – Codering en TACIT Knowledge

Aan de hand van de reeds gelezen literatuur, maar ook de experttalk met Elsje van Leeuwen ben ik aan de slag gegaan met het lezen over TACIT Knowledge. Dit onderdeel is uiteindelijk het laatste onderdeel dat ik dien te lezen om het theoretische verhaal rondom bewustwordig in relatie tot mijn interventie het onderzoek te kunnen omschrijven. Het lijkt voor nu tenminste het laatste. Naast dat ik waarschijnlijk veel bijstellingen zal moeten doen in het geheel en daarvoor nog bronnen nodig zijn. Daarnaast ben ik aan de slag gegaan om op basis van de bronnen en data een codering te maken waartoe ik de gesprekken van de praktijkbegeleiders en studenten kan verhouden.