Bron: Van Aschat – [video] de toekomst van kunst in het onderwijs

De toekomst van kunst in het onderwijs. (2020, 29 maart). [Video]. De Balie. https://debalie.nl/debalie-tv/de-toekomst-van-kunst-in-het-onderwijs/#de-balie-tv-video

 

 

Gijs Scholten van Aschat, de acteur, beschrijft dat je op de basisschool geen kunstvakonderwijs gaat geven, maar dat je nieuwsgierigheid van de leerlingen prikkelt door middel van kunst. Daarnaast vertelt hij dat wanneer het om creëren gaat de ontwikkeling van de verbeelding en het aanleren van techniek van belang zijn (De toekomst van kunst in het onderwijs, 2020, 31:00–37:30). –> OPMERKING Als student van de pabo hoef je geen toekomstig topacteur te worden, ook de doelen in de kennisbasis richten zich hier niet op. Je bent uiteindelijk in staat om de spelelementen, spanningsopbouw, basale speelstijlen en speltechniek vorm te geven en te begeleiden door middel van stem, mimiek en fysiek. Het lichaam is hierbij het instrument .

Video op VIMEO niet meer beschikbaar. Wel op youtube.