April 2022 – [Onderzoek – MKE2]

April – Tijd

Opvallend is in onderstaand tijdsoverzicht dat ik duidelijk een rustigere maand heb gehad. Dit komt mede doordat de druk (vanwege de positionerings- en de leeswijzer/logboekbeoordeling) eind maart lag. Door dit in te leveren had ik ook iets meer rust en adem. Daarnaast vind ik het opvallend dat de totale hoeveelheid tijd die ik tot nu toe aan het onderzoek heb besteed niet voldoet aan de verwachte aantal uren op basis van het aantal gegeven EC (17 EC = 478 uur). TOt nu toe heb ik 543 uur aan het onderzoek besteed en ben ik nog niet klaar. Dit is een aandachtspunt in mijn reflectie.


29 april 2022 – peerfeedback op communicatie

Op 29 april 2022 ontving ik feedback op mijn communicatie van twee peers (Koen Crul en Charissa Koek), beide opleidingsdocent. Daarnaast ontving ik van de expert Docus van der Made (Home – Docus van der Made | Contemporary Art Professional | Hedendaagse Kunst Professional). Deze peerfeedback in groep vond plaats volgens het Critical Response Process.

Plustpunten (heldere punten / observaties):

 • Er is sprake van kleurvakken en tekstblokken. Deze pakken de aandacht.
 • Het wordt opgebouwd tot een geheel
 • Het plotseling van voor naar achteren lezen is inspirerend.
 • Wanneer er vragen ontstaan, dan worden deze een volgende pagina weggenomen.
 • Door het kalkpapier ontstaat een gesprek.
 • De inleiding is helder. Hierdoor is er snel grip op het geheel
 • De werkwijze is duidelijk. Deze is prikkelend en nodigt uit tot uitproberen. Daarnaast is het toegankelijk.

Aandachtspunten:

 • In het begin is er meer tekst dan later.
 • Minder tekst maakt het geheel leesbaar.
 • De bronnenlijst wordt minder serieus genomen omdat het weinig bronnen zijn en weinige diepgang heft.
 • De bronnen (wie ze zijn) moeten worden geduid.
 • Het laatste prototype (definitieve gespreksleidraad uit fase 4) moet worden toegevoegd.
 • Laat een langer begeleidingsprek ontstaan. Met minder tekst en ook de gestelde vragen.

Tot slot ontving ik van de groep in een snelle scan de volgende feedback:


28 april 2022 – analyse fase 4

Ter afronding van fase 4 is deze inmiddels geanalyseerd.


21 april 2022 – feedback op geprint prototype

Het prototype heb ik geprint en dit is gelukt op kalkpapier in combinatie met knip en plakwerk. Karin Lucassen en Jolijn Zwart (beide opleidingsdocenten drama) heb ik om feedback gevraagd. Zij gaven het volgende terug:

Pluspunten:

 • Verwijzingen naar de literatuur
 • Het is beknopt
 • Achteruit lezen geeft een inspirerend effect en het past bij het reflecteren.
 • De tekeningen hebben met de tekst te maken.
 • ‘alles schijnt op elkaar door’ (Karin Lucassen, persoonlijke communicatie, 21 april 2022).
 • Er is in vorm en inhoud sprake van reflectie.

Aandachtspunten:

 • Spreek niet van respondenten, maar geef ze namen (desnoods fictieve namen).
 • Klopt het dat de ” “( aanhalingstekens) bij sommige citaten missen.
 • Kijk naar een aantal pagina’s qua vormgeving (bijvoorbeeld pagina 11).
 • Zet het woord DOWNLOADEN bij de QR code van de begeleidingsinterventie

20 april 2022 – Ontwerp communicatie voor prototype.

Vandaag heb ik een eerste prototype voor de communicatie klaar.

Een schets daarvan is hier (PDF to Flipbook | Heyzine) te vinden.  Hierbij heb ik de transparantie van het kalkpapier nagebootst.

Ik heb verschillende wijze ook fysiek vormgegeven:


15 april 2022 – printer, kalkpapier en drukker

Omdat ik vandaag mijn printer kapot heb gemaakt bij het drukken van een prototype met kalkpapier heb ik besloten dat ik het bij een drukken zal moeten laten drukken. Hiervoor heb ik gebeld met een drukker en deze heeft aangeven dat hij kan helpen. Het drukken kan alleen in ringband aangezien het materiaal kalkpapier is.


13 april 2022 – Positionering en leeswijzer. Twee keer een GO

De beoordeling van de leeswijzer van het logboek, inclusief tussenconclusies en de beoordeling van positionering van het onderzoek is positief. Voor beide onderdelen heb ik een GO ontvangen. Dat geeft moed en iets meer rust in het hoofd. Ik voel even ruimte voor adempauze en luwte.

Zie de beoordelingsdocumenten hieronder.

Beoordelingsdocument (1)
Beoordelingsdocument


12 april 2022 – focusgroep fase 4

In het focusgroepgesprek heb ik meer ruimte gegeven en kritisch voor kunnen vragen wanneer nodig. Dit blijkt onder andere uit:

Sander van den Brink: ‘En toch zeg jij dat je niet tevreden bent over één van je twee praktijkbegeleiders?’  

Respondent 6:               ‘Ja, maar ik denk dat daar gewoon de kennis niet is over drama.’  

Sander van den Brink: ‘Ja? Merk je, is de begeleiding op deze manier alleen zo bij drama of is het bij alle vakken.’  

Respondent 6:               ‘Zij kan gewoon niet goed feedback geven, of ik doe het gewoon echt heel goed, hè? Dat kan natuurlijk ook.’

&

Respondent 4:               ‘Ja dat zeker. Wat wil jij aanvullen? Sander?’ 

Sander van den Brink: ‘Niets. Ik liet jullie even gaan.’ 

Vooral dit laatste moment was voor mij betekenisvol, omdat ik zo de ruimte kon geven aan wat er ontstond.


8 april 2022 – Communicatie uitdenken

Om de resultaten van het onderzoek te communiceren heb ik reeds eerder nagedacht over mogelijkheden. Gezien het feit dat ik na mijn onderzoek bij mijn werkgever zal vertrekken wil ik de communicatie zo stellen dat toekomstige opleidingsdocenten drama bij mijn werkgever en op andere pabo’s er in de praktijk mee uit de voeten kunnen. Op deze werkdag heb ik besloten dat ik een boekje zal maken op kalkpapier. Hierdoor reflecteert letterlijk het gesprek in de theorie en op de foto, zoals het begeleidingsgesprek reflecteert op het lesmoment. Zo wordt er gestapeld aan kennis en bewustwording.


4 april 2022 – focusgroep voorbereiden

Zojuist ben ik het gesprek voor de focusgroep aan het voorbereiden geweest. Dit is de laatste focusgroepsbijeenkomst. De drie studenten die hebben deelgenomen zijn hierbij aanwezig. Eén student (R6) zal iets later zijn.

Ik wil letten in het focusgroep op het laten ontstaan van ongeplande vrije momenten, omdat ik de vorige keer te veel sturend was.