Bron: Koehler et al. – What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)?

TITEL: What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)?

AUTEUR: Koehler, M. J., Mishra, P., & Cain, W.

TPE BRON: Artikel (peer reviewed)

APA: Koehler, M. J., Mishra, P., & Cain, W. (2013). What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? Journal of Education, 193(3), 13–19. Geraadpleegd op 3 januari 2022, van https://doi.org/10.1177/002205741319300303

CONTEXT: Pedagogiek, didactiek

 

Het TPACK-model geeft de interactie de interactie weer tussen de inhoud, de pedagogiek en de technologie (Koehler et al., 2013).

Wanneer Koehler et al. (2013) in het TPACK model spreken over inhoudelijke kennis dan bedoelen ze de kennis die (aan)geleerd moet worden binnen de context van het onderwijs. Het gaat er volgens hen om dat de leerkracht de concepten, theorieën, bewijzen en ideeën evenals de uitwerking ervan in de praktijk kent. Binnen de kunsten betekent dit volgens hen kennis van historische context, bekende voorbeelden, esthetische- en psychologische theorieën over de waardering van kunsten.

 

Met de pedagogische kennis bedoelen Koehler et al. (2013) de diepgaande kennis over het proces of de methodes van leren en aanleren. Deze kennis bevat ook de kennis over de technieken of methodes in de het klaslokaal, de kennis van de doelgroep en strategieën om met hen te evalueren. Wanneer er een diepgaande pedagogische kennis is dan weet de leerkracht hoe de leerling kennis construeert en vaardigheden eigen maakt, evenals hoe hij de leerling helpt om zich te richten op leren.

 

Koehler et al. (2013) benoemen de pedagogische vankinhoudelijke kennis tot de kern van het lesgeven. Ze hebben het dan over de overlap tussen pedagogische en inhoudelijke kennis.  Dit is de wijze wijze waarop pedagogische kennis toegepast kan worden op bepaalde vakinhoudelijke kennis en of vaardigheden.