Bron: Van Dale – Empirisch

em·pi·risch (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord)1gebaseerd op ervaring of proefnemingen