Bron: Schopman – Video als stimulus. De mogelijkheden van de Stimulated Recall Methode in de artistieke onderzoekpraktijk.

NAAM BRON: Video als stimulus. De mogelijkheden van de Stimulated Recall Methode in de artistieke onderzoekpraktij

TYPE BRON: Artikel Forum+

AUTEUR: Schopman E.

APA:

Schopman, E. (2020). Video als stimulus. De mogelijkheden van de Stimulated Recall Methode in de artistieke onderzoekpraktijk. Forum+, 29(3), 23–28.

CONTEXT: praktijkleren, herinnering, bewustzijn, beeldcoaching, methodiek

VERZAMELING VAN MATERIAAL UIT DE BRON:

 

Video-opname kan worden ingezet om de gedachten die in het hoofd spelen tijdens een performance te activeren. Deze methode wordt Stimulater Recall Methode (SRM) genoemd. Hierbij wordt introspectief en reflecties aan de hand van de gedachten rondom een gebeurtenis onderzoek gedaan door videobeelden te bekijken (Schopman, 2020).  à SLUIT AAN BIJ METHODE

De voorkeur is om, omwille van de gedachten, om de beelden snel na afloop terug te kijken (Schopman, 2020).  à SLUIT AAN BIJ METHODE, TIJDSTIP

Als iemand met beelden als stimulus wordt geconfronteerd dan is hij allicht in staat een situatie te herleven en zijn keuzes te evalueren. Vooral bij onbewust of routinematige handelingen kan de methode interessant zijn (Schopman, 2020). à SLUIT AAN BIJ INTERVIEW MARIJKE BOUWHUIS. BEWUSTZIJN

 

Door beelden van video te stoppen, kan het zijn dat gedachten, overwegingen en beslissingen worden herinnerd. Deze gedachten dienen dan te worden beschreven voor nadere analyse. Om de gedachte exact te kunnen registreren dient er gebruik gemaakt te worden van een audio opname (Schopman, 2020).  à FOTO

 

In het onderwijs wordt SRI (Stimulated Recall Interview) gebruikt om meer te weten te komen over het onderwijs en hoe er les gegeven wordt. Zo is er door middel van SRI bijvoorbeeld vastgelegd hoe dansdocenten in het primair onderwijs de creativiteit stimuleren (Schopman, 2020). à AANSLUITING CONTEXT

Door middel van de stimulated recall methodiek komen dilemma’s, overtuigingen, besluiten en doelen aan het licht. Hierdoor kan er worden begrepen wat een leerkracht doet en waarom (Schopman, 2020) à AANSLUITING KORTHANG, UI-MODEL, DOELEN, DIDACTIEK

 

Een beperking binnen SRM is dat door incomplete herinneringen bepaalde handelingen (onbewust) worden goedgepraat of achteraf worden geïnterpreteerd. Mede hierom dient het gesprek zo snel mogelijk na de situatie plaats te vinden (Schopman, 2020). à BELANGRIJKE KRITIEK. HIEROM VALIDATIE.  FOTO EN AANWEZIGHEID PRAKTIJKBEGELEIDER. VERBINDING MAKEN MET GETUIGENISVERKLARINGEN

 

Om de validiteit van SRM te vergroten is het belangrijk om de methodiek te combineren met andere methoden (Schopman, 2020). à RELATIE MET LEERUITKOMSTEN EN COMPETENTIEBEWUSTZIJN. RELATE MET LITERATUUR MAKEN, REFLECTIE PRAKTIJKBEGELEIDER, LESVOORBEREIDINGSFORMULIERBron: