Bronnen [logboek]

Via het menu worden de gebruikte bronnen in het proces zichtbaar.


 DATAMAP BRONNEN: 19 maart 2022

19.3.22DATAMAP BRONNEN

Scroll hieronder zelf door de datamap van de bronnen (log eerst in via miro):


Per bron wordt (wanneer van toepassing) aangegeven:

NAAM BRON:

TYPE BRON:

AUTEUR:

APA:

CONTEXT:

VERZAMELING VAN MATERIAAL UIT DE BRON:


Literatuurlijst (25 maart 2022)

Alkema, E., Kuipers, J., Lindhout, C., & Tjerkstra, W. (2015). Meer dan onderwijs. Koninklijke Van Gorcum.

Van Beek, M., & Tijmes, I. (2020). Leren coachen. Boom Lemma.

Boal, A., & Jackson, A. (1995). The Rainbow of Desire. Routledge.

Baarda, D. B., Bakker, E., Boullart, A., Julsing, M., Fischer, T., Peters, V., & Van der Velden, T. (2018). Basisboek kwalitatief onderzoek. Noordhoff.

Bakker, M. (2022, 6 januari). Begeleiding beginnende leraren te weinig gericht op professionele ontwikkeling. ScienceGuide. Geraadpleegd op 13 januari 2022, van https://www.scienceguide.nl/2022/01/begeleiding-beginnende-leraren-te-weinig-gericht-op-professionele-ontwikkeling/

BEELDBANK onderzoek foto’s fase 1. (2022, 27 januari). Sander van den Brink. Geraadpleegd op 5 februari 2022, van http://www.sandervandenbrink.nu/beeldbank/#beg

Biesta, G. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten. Boom Lemma.

Van den Brink, S. (2021) Vonk vlam vuur. Geraadpleegd op 5 januari 2022, van http://www.sandervandenbrink.nu/wp-content/uploads/2021/05/MKE_Visie_Sander_vandenBrink_VONK-VLAM-VUUR.een-visie-op-kunsteducatie.Sander-van-den-Brink-april-2021.pdf

O’Brien, J. (1993). Action research through stimulated recall. Research in Science Education, 23(1), 214–221. https://doi.org/10.1007/bf02357063

Bosch, K., & Dieleman, C. (2018). Leereffecten van drama: de onterecht ondergeschikte rol van theatereducatie. Cultuur+Educatie, 17(49), 77–95. Geraadpleegd op 8 december 2021, van https://lkca.nl/wp-content/uploads/2020/01/ce49_leereffecten-van-drama_-karlot_bosch_cock_dieleman-1.pdf

Bouwhuis, M., & Klabbers, V. (2014). Stagebegeleiding met foto en film. Geraadpleegd op 27 september 2021, van https://www.beeldbegeleiding.com/wp-content/uploads/Bouwhuis-Klabbers-JSW-Stagebegeleiding-met-foto-en-film.pdf.

Bouwhuis, M. (2020). De leraar in beeld. Pica.

Bouwhuis, M., & Pragt, A. (2021, 22 maart). Krachtgericht coachen met beeldopnamen. De Onderwijsspiegel. Geraadpleegd op 25 september 2021, van https://onderwijsspiegel.nl/coachen-met-beeldopnamen/krachtgericht-coachen-met-beeldopnamen/

Broekman, L. (2020, juli). Dansende regendruppeltjes. Kunstzone, 4, 40–41.

Dempsey, N. P. (2010). Stimulated Recall Interviews in Ethnography. Qualitative Sociology33(3), 349–367. https://doi.org/10.1007/s11133-010-9157-x

De poema’s. (2015, 11 december). Zo Ongeveer [Video]. YouTube. Geraadpleegd op 30 september 2021, via https://www.youtube.com/watch?v=G_B8PU-29qM&t=79s

Doorewaard, H., & Kil, A. (2019). Praktijkgericht kwalitatief onderzoek. Boom Lemma.

Dubelaar, M. J. (2013). Betrouwbaar getuigenbewijs. Wolters Kluwer.

Eysermans, I., Leonard, I., & Smets, K. (2020). Fotograf: Een zoektocht naar herinnering. Forum+, 27(1), 24–32.  https://doi.org/10.5117/forum2020.1.smet

Fransen, J. (2020). Teaching, Learning & Technology Naar maatwerk in toekomstgericht onderwijs. Afscheidsrede Jos Franssen. Hogeschool Inholland. Geraadpleegd op 20 september 2021, van https://surfsharekit.nl/objectstore/4d9e32d1-761b-4236-ae66-8a49b5fe25cb

Gazdag, E., Nagy, K., & Szivák, J. (2019). “I Spy with My Little Eyes. . .” The use of video stimulated recall methodology in teacher training – The exploration of aims, goals and methodological characteristics of VSR methodology through systematic literature review. International Journal of Educational Research95, 60–75. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.02.015

Geerdink, G., & Pauw, I. (Reds.) (2017). Kennisbasis lerarenopleiders. Katern 3: Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen. Geraadpleegd 3 januari 2022, van https://onderwijsdatabank.s3.amazonaws.com/downloads/KBkatern3.pdf.

Hagenaars, P. (2020). Opdracht en onmacht. Erasmus University.

Hagenaars, P., & Van Hoorn, M. (2020, juli). Na de pabo kundig in de kunstvakken? Kunstzone, 2020(4), 36–39.

Heijdanus-de Boer, E., Corbey, B., Van Nunen, A., & Van Riet, A. (2011). Kennisbasis Dans En Drama. HBO-raad

Heijdanus-De Boer, E. H., Van Nunen, A., Boekel, H., Carp, D., & Van der Veer-Borneman, P. (2016). Spelend leren en ontdekken. Coutinho.

Heijdanus-De Boer, E., Van den Brink, S., Boekel, H., Carp, D., Van Nunen, A., & Van der Veer, P. (2022). Spelend leren en ontdekken. Coutinho.

Hogeschool Inholland. (2020). Ons onderwijs samen in beweging. Zelfevaluatie van de opleiding Leraar Basisonderwijs. Hogeschool Inholland.

Hogeschool van Amsterdam. (2020). Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review. platformsamenopleiden. Geraadpleegd op 5 januari 2021, van https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2020/01/Kwaliteitskader-Samen-Opleiden-en-Inductie-en-werkwijze-peer-review_jan2020.pdf

Inholland Academy. (z.d.). Coaching en Begeleiding – Post-hbo opleidingen – Inholland Academy. inholland.nl. Geraadpleegd op 11 februari 2022, van https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/onderwijs-en-innovatie/coaching-en-begeleiding/

Kallenberg, T., & Onstenk, J. (2011). Ontwikkeling door onderzoek. ThiemeMeulenhoff bv.

Kant, I. (2021). Over pedagogiek. Boom Lemma.

Kelchtermans, G., Ballet, K., Cajot, G., Carnel, K., März, V., Maes, J., Peeters, E., Piot, L., & Robben, D. (2010). Worstelen met werkplekleren. Deel 1: naar een beschrijvend model van werkplekleren. Velon Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 31(1), 4–11. Geraadpleegd op 9 september 2021, van https://lirias.kuleuven.be/retrieve/266341

Koehler, M. J., Mishra, P., & Cain, W. (2013). What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? Journal of Education, 193(3), 13–19. https://doi.org/10.1177/002205741319300303

Koetsenruijter, R. (red.), Van der Heijde, & W. Rubrech, J (2015). Reflecteren voor paramedici. Boom Lemma.

Korthagen, F., Koster, B., Melief, K., & Tigchelaar, A. (2002). Docenten leren reflecteren. Uitgeverij Nelissen.

Korthagen, F. A. J. (2012). Over opleiden en reflecteren: Ongemakkelijke waarheden en wenkende perspectieven. Tijdschrift voor Lerarenopleiders33(1), 4-11.

Korthagen, F., & Nuijten, E. (2019). De kracht van reflectie. Boom Lemma.

Kolen, B. (2020). Impact op afstand (1ste ed.). Coutinho.

Latz, A. O. (2017). Photovoice Research in Education and Beyond. Taylor & Francis.

Lek, A. (2005). Competenties en vakinhouden – impressie studiedag opleiders rekenen-wiskunde & didactiek -. Panama post, 24(2), 47–49.

Marzano, R. J. (2014). Wat werkt op school. Bazalt.

Mental Capital. (z.d.). De leercirkel van maslow. Geraadpleegd op 13 januari 2022, van https://mental-capital.nl/assets/Uploads/bewustzijn-leerstadia-van-Maslow2.pdf

Meirieu, P. (2019). Pedagogiek: De plicht om weerstand te bieden (2de editie). Phronese, Uitgeverij.

Moore, M., (1997). Theory of transactional distance. Theoretical Principles of Distance Education Routledge, pp. 22-38. Geraadpleegd op 2 januari 2022, van http://www.c3l.uni-oldenburg.de/cde/found/moore93.pdf

De Nooij, H. (2021). Kijk op spel. Noordhoff.

Van Nunen, A., & Swaans, R. (2018). Kennisbasis dans en drama lerarenopleiding basisonderwijs. 10voordeleraar. Geraadpleegd op 20 september 2021, van https://kennisbases.10voordeleraar.nl/pdf/kennisbasis-pabo.pdf

Onstenk, J. (2005). Geïntegreerd pedagogisch leren handelen. Hogeschool Inholland. Geraadpleegd op 10-11-2021, van https://www.inholland.nl/media/10267/rede-jeroen-onstenk.pdf

Onstenk, J. (2016). Het werplekcurriculum in de school: leren op de werkplek. Kwaliteitsreeks opleidingsscholen. Geraadpleegd op 28 augustus 2021, van https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2015/11/180226-Werkplekcurriculumindeschool_PO_LR.pdf

Onstenk, J. (2018, april). het werkplekcurriculum in de school: leren op de werkplek. Platform Samen Opleiden & Profesionaliseren. Geraadpleegd op 2 september 2021, van https://www.platformsamenopleiden.nl/wp-content/uploads/2018/06/VERDIEPING-Het-werkplekcurriculum-in-de-school.pdf

Polanyi, M., & Sen, A. (2009). The Tacit Dimension. University of Chigaco press.

PO-Raad (2017). Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs. Geraadpleegd op 04 januari 2022, van https://www.poraad.nl/file/9952/download?token=ROxegueq

Rancière, J. (2007). De onwetende meester. Acco.

Ruijters, M. C. P. C., Schut, R., & Simons, P. R. J. (Reds.) (2021). Canon van leren & ontwikkelen. Boom Lemma.

Scheepers, P., & Tobi, H. (2021). Onderzoeksmethoden. Boom Lemma.

Schön, D. A. (1984). The Reflective Practitioner. Basic Books.

Schopman, E. (2020). Video als stimulus. De mogelijkheden van de Stimulated Recall Methode in de artistieke onderzoekpraktijk. Forum+29(3), 23–28. Geraadpleegd op 5 januari 2021, van https://www.forum-online.be/nummers/herfst-2020/video-als-stimulus-de-mogelijkheden-van-de-stimulated-recall-methode-in-de-artistieke-onderzoekpraktijk

Stichting Leerplan Ontwikkeling. (2006). Kerndoelen primair onderwijs 2006. SLO. Geraadpleegd op 5 januari 2021, van https://www.slo.nl/publish/pages/17358/kerndoelen-primaironderwijs2006-overzicht.pdf

Stokvik, H., Adriaenssen, D., & Johannessen, J. A. (2016). Tacit knowledge, organizational learning and innovation in organizations. Problems and Perspectives in Management, 14(3), 246–255.  https://doi.org/10.21511/ppm.14(3–1).2016.11

Swaab, D. (2018). Ons creatieve brein. Atlas Contact.

Toivanen, T., Mikkola, K., & Ruismäki, H. (2012). The Challenge of an Empty Space: Pedagogical and Multimodal Interaction in Drama Lessons. Procedia – Social and Behavioral Sciences69, 2082–2091.  https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.16

Wilderink, L. (z.d.). Handleiding Photovoice. Hogeschool Windesheim/Vrije Universiteit. Geraadpleegd op 9 augustus 2021, via https://www.gezondin.nu/wp-content/uploads/2020/11/Handleiding-photovoice_project-MAPZ-2.pdf

Yenawine, P. (2021). Visual thinking strategies. SWP.

Van Dale Uitgevers. (z.d.). competentie. Van Dale. Geraadpleegd op 16 september 2021, van https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/competentie#.YUM0SLgzYuU

Van der Zouwen, T. (2018). Actieonderzoek doen. Boom Lemma.