Interview: Jansje Meijman – 8 dec. 2021

Transscript Jansje Meijman 8 dec 2021

Notities naast transcript:

8 december 2021 – codering intersubjectiviteit zoeken met Jansje Meijman

Met Jansje Meijman (docent theater aan de academie voor theater, maar ook ex docent aan de iPabo) heb ik de codering van de gesprekken besproken. Allereerst heb ik Jansje gevraagd wat ze onder vakspecifieke didactiek, algemene didactiek en pedagogiek verstaat, om te kijken vanuit welke bril we het lezen. Dit was waartoe Jansje kwam:

  • Vakdidactiek: Hoe je het allerbeste leert binnen een bepaalt vak. Welke acties moet je doen om te leren in een bepaalt vakgebied. Voorbeelden: verbeelding aanzetten bij leerlingen, zorgen dat de speler in beweging komt/geactiveerd wordt, zowel de binnen wereld als de vormgeving met het lichaam geactiveerd wordt. Kijken naar een andere speler vanaf de kant en erop kunnen reflecteren en reageren. Ook enthousiasme is soms vakspecifiek.
  • Algemene didactiek: Bedenken hoe optimaal leert. Hoe je het leren wilt vormgeven. Met als doel zo goed mogelijk plaats laten vinden.
  • Pedagogiek: begeleiden van gedrag in leersituaties. Intermenselijk omgaan. Het handelen van de docent dat invloed heeft op de softere kant. Hoe iemand zich gedraagt, hoe iemand zich voelt. Gaat over kijken en luisteren naar de leerling. Heeft weinig met de inhoud te maken.

Het geheel heeft redelijke overeenstemming met de codering zoals ik die tot nu heb beschreven. Vervolgens zijn we het gesprek van de student doorgegaan om te kijken waartoe we de uitspraken rekenen. Ikzelf had reeds een codering gedaan en we bespraken hoe we de tekst zouden coderen om zo samen tot een intersubjectief oordeel te komen.

Opvallend was dat we uiteindelijk meer als vakspecifiek hebben benoemd, dan ik voorafgaand had gedacht en dat we het in grote lijnen (zeker over het tweede deel van het gesprek van de student met de praktijkbegeleider) over de codering redelijk eens waren. De nuances zaten hem vooral in het toepassen van algemene didactische middelen om de verbeelding te prikkelen, dat we die uiteindelijk tot meer vakspecifieke didactiek rekenen. Daarnaast kwamen tot de conclusie dat enthousiasme (plezier) ook echt vakspecifiek is. We haalden Hetland en Harland aan die dat ook eens als leereffect hebben benoemd, maar het werd ook zichtbaar.

Jansje gaat met haar VT1 ook nog naar de codering kijken om te zien of daar allicht opvallend zaken door aan de orde komen, daarnaast vond ze het boeiend voor de groep om daarmee het die inzichten te geven.