Bron: Van Beek & Tijmes – leren coachen

AUTEUR: Van Beek en Tijmes

TITEL: Leren Coachen

TYPE BRON: Boek

APA: Van Beek, M., & Tijmes, I. (2020). Leren coachen. Boom Lemma.

CONTEXT: Bewustwording, bekwaamheid

 

 

‘Het sturen en stimuleren doet een beroep op de deskundigheid en zorgvuldigheid van de coach.’ (Van Beek & Tijmes, 2020). à CITAAT

 

Onder leren wordt door Van Beek en Tijmes (2020) het veranderen, en dus ook anders handelen, in gedrag verstaan. Het doel van een gedragsverandering is dat het gedrag beter past bij het doel en mogelijk effectiever is.

Onder bekwaamheid verstaan Van Beek en Tijmes (2020) dat iemand iets weet en begrijpt, maar ook de vaardigheden kan toepassen, dit durft en wilt, in relatie tot wie hij is. à  COMPETENTIE

Door bewust bezig te zijn met leren ontstaat een hoger niveau van bekwaamheid. Hierdoor kan het besluit worden genomen om het gemaakte leerproces te corrigeren of te continueren (Vak Beek &  Tijmes, 2020)

 

‘door bewust te leren ontwikkel je leervermogen: het vermogen om je eigen leerproces te sturen.’ (Van Beek & Tijmes, 2020, p. 36).

 

Onder bewustzijn verstaan Van Beek & Tijmes (2020) dat er zicht is op de situatie waarin je je bevindt en zicht hebt op wie je bent en wat je doet. à AANVULLING BEWUSTWORDING

 

‘Je kunt pas anders handelen als je weet wat je nu doet en hoe je dat doet. Je kunt pas beter functioneren als je weet wat er in de situatie speelt, wat daarin mogelijk is en wat jij wilt en kunt.’ (Van Beek & Tijmes, 2020, p. 42). à CITAAT

Om zicht te hebben op een situatie moet goed worden waargenomen met alle zintuigen. Datgene wat je waarneemt kun je een plek en een betekenis geven (Van Beek en Tijmes, 2020).