MKE 1 – Kunstgeschiedenis en filosofie

September 2020 tot en met februari 2021

Onderstaand fictieve nota volgde na de afsluitende les kunstgeschiedenis als onderdeel van de toets.

Sander_vandenBrink_kunsttheorie_mke1_2021 nota nav opdracht

 

Onderstaande bronnen werden 26 februari aangeboden en waren het afsluitend slotstuk van de colleges over kunstgeschiedenis.

popular music in the 20th century

Dansgeschiedenis 20e eeuw

 

De volledige lessen filosofie zijn niet samen te vatten in een enkel woord, een enkele zin of meerdere alinea’s. Alvorens ik enkele onderwerpen uit de colleges zal benoemen zal ik openen met een gedicht.

‘Ziekenbezoek’ van Judith Herzberg:

‘Mijn vader had een uur lang zitten zwijgen bij mijn bed.
Toen hij zijn hoed had opgezet
zei ik, nou, dit gesprek
is makkelijk te resumeren.
Nee, zei hij, nee, toch niet,
je moet het maar eens proberen.’

 

 

Kunstfilosofie (Docent: Thomas Crombez):

  • 4 september 2020 – Filosoferen over het het landschap. – Titel: filosofie in het lelijkste land ter wereld
  • 6 november 2020 – Apollinisch en Dionysisch – Titel: over Nietsche
  • 15 januari 2021 – Amateurs – Titel: De rol van de kunstenaar
  • 5 maart 2021 – Cultuursociologie – Titel: Bourdieu en de actualiteit
  • 28 mei 2021 – Taalfilosofie – Ludwig Witgenstein
  • 4 juni 2021: Taalfilosofie – Susanne Langer en Barthes
  • 18 juni 2021: Taalfilosofie – Arthur Danto