Pedagogisch / Didactisch / Vakinhoudelijk competent