Bron: Alkema et al. – Meer dan onderwijs

NAAM BRON: Meer dan onderwijs

TYPE BRON: Studieboek

AUTEUR: Alkema, E., Kuipers, J., Lindhout, C., & Tjerkstra, W.

APA: Alkema, E., Kuipers, J., Lindhout, C., & Tjerkstra, W. (2015). Meer dan onderwijs. Koninklijke Van Gorcum.

CONTEXT: Algemene didactiek, algemene pedagogiek. ‘bijbel’ van de pabo

VERZAMELING VAN MATERIAAL UIT DE BRON:

 

 

 

Drama en dans zijn vormen waarbij expressie en creativiteit centraal staat. Zo leer je de eigen gevoelens en die van anderen al spelend kennen. Daarmee zijn drama en dans een didactische werkvorm waarmee het kind leert openstaan voor het eigen innerlijk en voor signalen uit de omgeving. De waarde  van drama en dans kenmerkt zich door:

 

  • Het vrij uit door middel van taal, mimiek en beweging.
  • Het ontwikkelen van verbeeldingskracht
  • Het leren kennen van belevingen en ervaringen van zichzelf en anderen.
  • Het verwerken van gevoelens en gedachten
  • Het verplaatsen in een ander of een situatie.

(Alkema et al., 2015, pp. 373) à KOPPEL AAN NUT VAN KUNST/DANSDRAMA, KOPPEL AAN COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN

 

 

 

Taal is een vormsysteem waarmee we vorm kunnen geven aan door ons opgedane indrukken en aan gedachten. Bij taal valt ook te denken aan rekentaal of computertaal. Naast de verbale taal valt ook beeld onder de vormsystemen. Hiermee worden tekeningen, schilderijen, schema’s, foto’s en beeldhouwwerken bedoeld. Ondank dat muziek (non-verbale klanken), mimiek en pantomime (bewegingen) verschillend zijn van taal vallen ok deze onder vormsystemen. Wanneer kinderen vormsystemen leren hanteren, krijgen ze zicht op eigen mogelijkheden, begrijpen ze de wereld beter en communiceren ze beter met anderen  (Alkema et al, 2015, pp. 42). à KOPPEL AAN EXPRESSIE, UITEN, BIESTA VERHOUDEN TOT DE WERELD, MORELE ONTWIKKELEING, NUT

 

De inrichting van leeromgevingen houdt rekening met de verhouding tussen de kernelementen uit de didactiek: leerstof, leerling en leraar. Hierbij wordt er rekening gehouden met de beginsituatie, de gestelde doelen, de didactische werkvormen, leeractiviteiten, leerinhouden en groeperingsvormen binnen de leeromgeving. Daarnaast wordt de vraag gesteld hoe het geheel wordt geëvalueerd (Alkema et al., 2015).

 

Afhankelijk van het gestelde doel kies je als leerkracht passende didactiek (Alkema et al., 2015).

 

‘Rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgevingen vormen dus de basis voor leerprocessen. De woorden ‘rijk’, ‘krachtig’ en ‘betekenisvol’ moeten goed onderbouwd zijn (kennis van de didactiek), met andere woorden passen bij de leerlingen en de doelen.’ (Alkema et al. 2015, p. 326) à CITAAT