November 2021 – [Onderzoek – MKE2]

November 2021 – Tijd

 


27 november 2021 – Experttalks en onderzoeksdag

Op 27 november was er een onderzoeksdag die digitaal slecht te volgen was. De keynote speaker gaf mij wel een leuk artistiek inzicht in onderzoek doen, maar gedurende de dagen verstreken bleef ik zijn wijze van onderzoek toch ook erg veel op het persoonlijke ego en op de oppervlakte blijven. Ik had hem, met de kennis van nu, willen vragen naar de intersubjectiviteit van zijn bevindingen. Het verslag van de dag is hier te vinden.

Verder waren de twee experttalks van grote waarde. Door het gesprek anders te beginnen (‘wat is bewustworden?’) kon ik mijn gesprek en wat ik dat moment nodig had meer sturen.

De theorieën van Elsje van Leeuwen die ze aanraadde vulde aan wat ik zocht. Van Maurice Specht blijft vooral de zin: ‘je probeert de student te raken via de ander’ zich herhalen in mijn hoofd. Dat is namelijk precies wat de interventie doet.

Ik kom er ook steeds meer achter dat ik vrede lijk te hebben met het feit dat ik een interventie onderzoek (weliswaar ten behoeve van de student), en niet de student.

 


26 november 2021 – Interne begeleider Tobias Frensen

Op 26 november sprak ik Tobias Frensen over mijn onderzoek. Twee zaken ijlen na in mijn hoofd. Het eerste is het positieve gevoel van het gesprek en de wijze waarop ik bezig ben. Het tweede is de vraag van Tobias hoe mijn onderzoek uiteindelijk zichtbaar kan leiden tot een transformatieve praktijk. Ondanks dat mijn onderzoek zich hier niet op richt raak ik toch steeds meer van mening dat de interventie die ik pleeg die tot bewustwording kan leiden uiteindelijk tot een transformatief proces van handelen moet leiden. Vooral de vraag hoe ik dit zichtbaar ga maken in mijn onderzoek en of ik dit wil, daar stoei ik nog wat mee.

 


25 november 2021 – Kort belgesprek met Carry van Bokhoven over coderen

Omdat ik er tegenaan liep dat ik niet wist of ik alle teksten uit een transscriptie diende te coderen heb ik met Carry gebeld. Carry gaf aan dat er twee soorten coderingen zijn: open coderen en meer gesloten coderen. Mijn codering zal voornamelijk vanuit de literatuur vertrekken en daarmee een gesloten codering zijn. Niet elke tekst kun je altijd coderen binnen de context van de literatuur. Deze verzamel je en als er dan alsnog een code mee te bepalen is door overlap met andere zaken dan dient dat benoemt te worden. Daarnaast was er een gesprek tussen een student en praktijkbegeleider waarbij de praktijkbegeleider min of meer invulde voor de student wat er gebeurde en de student antwoorde hierop met ‘ja’. Ook hiervan heb ik nagevraagd wat ik met dergelijk beamen van een door een andere gestelde ontwikkeling kan doen. Carry stelde voor om dat eerst nog even buiten beschouwing te laten, omdat het voor het onderzoek niet altijd een toevoeging blijkt omdat daarmee de impliciete kennis niet perse expliciet wordt gemaakt.

Daarnaast kort bijgepraat over de stand van zaken en de werkwijze. Carry vond het slim om soms vanuit intersubjectiviteit codering te checken, maar gaf wel aan er niet in door te moeten slaan.

Verder is dit een volle werkdag waarbij ik verschillende bronnen aan elkaar aan koppelen ben.

 


20 november 2021 – Verwerken feedback externe begeleider en peerfeedback

Op de avond van 20 november heb ik de feedback van de twee hieraan voorafgaande dagen verwerkt.

Tijdens deze verwerking heb ik mijn onderzoek schetsmatig weergegeven om zicht te krijgen op de dubbele lagen waar ik het 18 november met mijn extern begeleider over had.

 


19 november 2021 – peerfeedback gesprek

Met mijn peergroep gesproken over de onderzoeksmethodiek en de eerste kennismaking met de interventie passend bij mijn onderzoek.


18 november 2021 – Begeleidingsgesprek met Jeroen Onstenk (Extern begeleider)

Ontmoeting met Jeroen Onstenk in verder oriëntatie op mijn onderzoek. Jeroen Onstenk heeft gereageerd op mijn aangepaste en aangescherpte onderzoeksmethodiek. Daarnaast hebben we over het transcriberen en coderen gesproken. Een verslag van het gesprek is hier te vinden: [VERSLAG] 


11 november 2021 – VTS workshop

Notities: [TOEVOEGEN]

tijdens een workshop van kunstgebouw over VTS heb ik mijn kennis over VTS verdiept en deze kan eventueel in relatie tot het onderzoek en het bekijken van de beelden worden gebracht.

Certificaat:


2 november tot en met 11 november 2021 – divers

De afgelopen dagen was de combinatie van studie, werk en gezin een beetje te veel. De studie heeft hierdoor iets minder tempo gemaakt dan gehoopt. Wel ben ik op een prachtig peer-reviewed artikel gestuit dat aan de hand van een stimulated recall methode (dmv video) dramalessen en de vaardigheden van leerkrachten onderzocht in Finland. Dit artikel heb ik gelezen en dien ik nog uit te werken in mijn bronnenlijst. Het kent een goede overlap met mijn onderzoek. Het geeft inzicht in het onderscheid tussen pedagogie en didactiek en duidt enkele specifiek dramadidactische aspecten. Gelukkig heb ik ook naar aanleiding van de onderzoeksdag op 5 november mijn focusgroep kunnen samenstellen. Daarnaast heb ik mijn onderzoeksplan aangescherpt en voor feedback naar mijn extern begeleider gestuurd.


5 november 2021 – Onderzoeksdag

Deze onderzoeksdag stond in het teken van onderzoeksmethodieken en grip op de data. Hieronder zijn mijn notities te vinden.

Reflectie nav de dag: Ik dien prioriteit te geven aan het samenstellen van mijn focusgroep en scherper stellen van mijn onderzoeksplan. Daarnaast dien ik te beginnen met coderen, maar ik dien eerst te bepalen op welke wijze ik dit wil doen (red. nav het begeleidingsgesprek met mijn extern begeleider op 18 november heb ik dit inmiddels duidelijk)