Bron: Onstenk – Geïntegreerd pedagogisch leren handelen

NAAM BRON: Geïntegreerd pedagogisch leren handelen

TYPE BRON: Uitgesproken rede. Lecotraat Onstenk

AUTEUR: Jeroen Onstenk

APA:

Onstenk, J. (2005). Geïntegreerd pedagogisch leren handelen. Hogeschool Inholland. Geraadpleegd op 10-11-2021, van https://www.inholland.nl/media/10267/rede-jeroen-onstenk.pdf

CONTEXT: praktijkleren, kwaliteit, competenties, bewustwording, pedagogiek, didactiek

VERZAMELING VAN MATERIAAL UIT DE BRON:

 

Onstenk, J. (2005). Geïntegreerd pedagogisch leren handelen. Hogeschool Inholland. Geraadpleegd op 10-11-2021, van https://www.inholland.nl/media/10267/rede-jeroen-onstenk.pdf

Wanneer Onstenk (2005) spreek over pedagogisch handelen brengt hij dit in relatie tot de kwaliteit van de interactie met de leerlingen. Daarnaast brengt hij het didactische en vakinhoudelijk is relatie tot de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Tot slot breng hij ook een organisatorische competentie aan die hij in verband brengt met de organisatie van het onderwijs. à MET UITDIEPING INTERSSANT VOOR DE CODERING

 

Pedagogisch en interpersoonlijk competent houdt in dat de leerkracht is staat is een bemoedigend, veilig en uitdagend pedagogisch klimaat te scheppen. De leerkracht komt hierin tegemoet aan de basisbehoefte relatie en autonomie (onafhankelijkheid) van de leerlingen. De leerkracht geeft de leerling een gevoel van waardering en met hen om te willen gaan als het gaat om relatie. Als het gaat om autonomie zorgt de leerkracht bij de leerlingen voor het gevoel dat ze onafhankelijk van anderen iets kunnen ondernemen (Onstenk, 2005, p. 24).

 

Didactisch en vakinhoudelijk competent houdt in dat de leerkracht in staat is een krachtige leeromgeving voor de leerlingen te creëren. In deze krachtige leeromgeving leren leerlingen de aangeboden culturele bagage eigen te maken, zoals deze is samengevat in de kerndoelen. De leerkracht is dus in staat om deze leeromgevingen te ontwerpen voor de groep en in de lessen. Hierbij stemt de leerkracht zijn aanbod af op de beginsituatie en de leerlingen. Daarnaast motiveert en helpt hij hen de leertaken succesvol af te ronden. Hiermee vergroot hij de zelfstandigheid van de leerling (Onstenk, 2005, p. 23).

‘Bij de pedagogische competentie ligt de nadruk op het bevorderen door de leraar van de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de leerlingen. Hij moet hen helpen een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden.’ (Onstenk, 2005, p. 24) à CITAAT. PEDAGOGISCH

‘Een pedagogisch competente leraar creëert een veilige leeromgeving in zijn groep en in zijn lessen’(Onstenk, 2005, p. 24) à CITAAT PEDAGOGISCH