Prototype


Eisen

Criteria foto en interventie:

Voorafgaand aan het gesprek

 • De foto kan worden bekeken door de student en praktijkbegeleider.
 • De vragen kunnen worden gelezen door de student en praktijkbegeleider.

 

Foto:

 • Over de les verspreid een aantal foto’s nemen.
 • Op minimaal twee foto’s zijn zowel leerlingen als de leerkracht aanwezig.

 

Vragen:

 • De door de student gekozen foto wordt besproken aan de hand van vaste vragen.
 • De startvraag doet een beroep op het bredere verhaal achter de foto en gaat daarna pas in op achterliggende gevoelens, motieven en acties van leerlingen en leerkracht.
 • In het begin van het begeleidingsgesprek wordt een koppeling naar de herinnering (de foto) gemaakt.
 • De praktijkbegeleider dient door te vragen, zodat de student zijn uitspraken kan verdiepen en onderbouwen.
 • Overlap tussen de vragen dient te worden vermeden.
 • De vragen dienen niet als afvinklijst te voelen.
 • In de vragen wordt actief naar vaardigheden van de student gevraagd. Hierbij dient oog te zijn voor vakdidactische vaardigheden.
 • In de vragen wordt onderscheid gemaakt tussen materie, vorm en betekenis (FASE 3, aanvulling).
 • Doorvragen als mogelijkheid moet duidelijk naar voren komen (FASE 3 en FASE 4)
 • Aan het einde wordt de student bedankt voor het gesprek.

Terug naar boven


Definitief begeleidingsinterventie (- na fase 4)

Onderstaand prototype wordt gebruikt na fase 4 en als uitkomst om te gebruiken na het onderzoek in de praktijk. Vanuit dit gebruik kunnen nieuwe gegevens worden opgehaald. Kenmerkend is de samenvoeging van de doorvraagvragen om hier meer aandacht aan te geven en het noemen van de mogelijkheid om eerst samen de vragen te lezen. Ook is een enkele vraag aangepast en toegevoegd.

Prototype fase 4 - voor de studenten

 


Prototype begeleidingsinterventie (- na fase 3)

Onderstaande prototype wordt gebruikt in fase 3. Kenmerkend ten opzichte van de vorige prototypes is een meer iteratief proces in het aanbieden van de vragen.

aanpassingPrototype fase 2 - voor de studenten

Terug naar boven


Proces van ontwerp (in beeld)

Versie Fase 2 (voor aanpassing vanuit literatuur beeldgesprekken). Versie 6-2-21.

Prototype fase 2 - voor de studenten

Versie Fase 1.

Versie Fase O.

 • bij de eerste gesprekken was geen leidraad aanwezig.

Terug naar boven