Bron: Moore – Theory of trasactional distance

NAAM BRON: Theory of transactional distance

TYPE BRON: (hoofdstuk uit een) Boek: Theoretical Principles of Distance Education

AUTEUR: Moore, Michal G.

APA:

Moore, M. “Theory of transactional distance.” Keegan, D., ed. “Theoretical Principles of Distance Education (1997), Routledge, pp. 22-38 à CHECK DEZE APA ALS JE HET GAAT GEBRUIKEN – TWIJFEL

CONTEXT: praktijkleren, relatie, afstand, autonomie, structuur, wijze van aansturing.

VERZAMELING VAN MATERIAAL UIT DE BRON:

 

 

LET OP DE CONTEXTUALISERING VAN DEZE BRON. ER IS GEFUNDEERDE COMMENTAAR OP GEGEGEVEN. DUS HOE BETROUWBAAR IS HET? NIET WETENSCHAPPELIJK…MEER FILOSOFISCH?

De in 1972 ontstane theorie of transactionele distantie is een pedagogisch concept dat de relatie tussen de leerkracht en de lerende beschrijft wanneer ze door tijd en of ruimte worden gescheiden. Er wordt hierbinnen onderscheid gemaakt tussen drie variabelen: dialoog, structuur en autonomie. (Moore, 1997, pp 22-23).

Er zijn verschillende wijze van transactionele distantie waarmee de relatie tussen de lerende en leerkracht in tijd en ruimte kan verschillen (Moore, 1997, pp. 23, 34-36) à WELKE WIJZE STUUR IK HET AAN? WELKE WIJZE STUURT HET ONDERZOEK HET AAN? TEKEN DIT. CONNECTIE MET BLENDED, FRANSSEN?

De dialoog ontstaat wanneer iemand een ander instructies geeft. De term dialoog beschrijft deze interactie, of een serie van interacties. Een dialoog heeft een bedoeling, is constructief en wordt door beide partijen gewaardeerd. Beide partijen zijn in de dialoog een actieve luisteraar en dragen bij aan de dialoog (Moore, 1997, pp. 24). à OVER DE DIALOOG, RELATIE, AFSTAND IN DE PRAKTIJK

Een dialoog op met een lerende op afstand is trager, wanneer een vertragend medium (zoals e-mail) wordt gebruikt, maar daardoor allicht meer reflectief en doordacht. Het gekozen medium heeft dus invloed op het eventueel terugdringen van de transactionele distantie. (Moore, 1997, pp. 24-25) à AANNAAME. à BENOEM WIJZE VAN CONTACT INHOLLAND

Ook het aantal aan te sturen studenten heeft invloed op de distantie in interactie qua aansturing (Moore, 1997, pp. 25).

 

De dialoog wordt daarnaast beïnvloedt door persoonlijkheidseigenschappen van de leraar, de student en door de inhoud (Moore, 1997, pp. 25). à ZEER VEEL VARIABELEN

Een tweede aspect dat impact op de transactionele afstand heeft is de structuur waarin de inhoud aangeboden wordt. De gekozen structuur bepaald namelijk de hoeveelheid dialoog en de snelheid van de dialoog die er toegestaan wordt (Moore, 1997, pp. 26) à DUID EVENTUEEL DE STRUCTUUR ZOALS DIE IS BIJ INH EN IN RELATIE TOT HET ONDERZOEK.

 

Hoe groter de afstand, hoe meer autonomie (het derde aspect binnen de transactional distance theory) de student moet nemen. De student moet namelijk beslissingen maken en oordelen vellen binnen en over de studiestrategieën. Zonder dialoog beslist de student op welke wijze en hoe e wat wordt gebruikt. Hoe groter de afstand, hoe groter het beroep op de autonomy (Moore, 1997, pp. 27). à INTERESSANT. RELATIE MET DIGI EN DT. PRAKTIJKLEREN

 

Er is een relatie tussen de dialoog, de aangeboden structuur en de autonomie (Moore, 1997, pp. 27) à AFBEELDING VAN SCHEMA TOEVOEGEN