Bron: Gazdag et al. – “I Spy with My Little Eyes. . .” The use of video stimulated recall methodology in teacher training – The exploration of aims, goals and methodological characteristics of VSR methodology through systematic literature review.

TITEL: “I Spy with My Little Eyes. . .” The use of video stimulated recall methodology in teacher training – The exploration of aims, goals and methodological characteristics of VSR methodology through systematic literature review.

AUTEUR: Gazdag, E., Nagy, K., & Szivák, J.

TYPE BRON: Artikel (nav onderzoek) (peer reviewed)

APA:

Gazdag, E., Nagy, K., & Szivák, J. (2019). “I Spy with My Little Eyes. . .” The use of video stimulated recall methodology in teacher training – The exploration of aims, goals and methodological characteristics of VSR methodology through systematic literature review. International Journal of Educational Research, 95, 60–75. Geraadpleegd op 28 november 2021, van https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.02.015

 

CONTEXT: Beeldgesprek en onderzoeksmethode

Verzameling van informatie uit de bron

Een reflectieve houding moet een fundamenteel onderdeel zijn van pedagogische studies, leerkrachteducatie en evaluaties binnen de ontwikkeling van leerkrachten (Gazdag et al., 2019).

In het begin van de carrière komen leerkrachten diverse problemen tegen. Deze problemen kunnen worden overwonnen door praktijkgerichte programma’s waarin reflectie en begeleiding centraal staan (Gazdag et al., 2019). à SLUIT AAN BIJ PRAKTIJKLEREN

Video kan als stimulus dienen om de herinnering aan te wakkeren. Deze methode (VSR: video stimulated recal) kan helpen bij het onderzoeken van de diverse aspecten binnen het handelen voor de klas. De interactie, de wijze van beslissingen maken, handelingen, eerdere ervaringen kunnen bijvoorbeeld worden onderzocht. VSR is een passende methode om de ontwikkeling, waarde, overtuigingen, aannames, strategieën en beslissingen te onderzoeken (Gazdag et al., 2019).

Reflectie is een dialoog tussen een probleem en degene die het probleem ervaart. Reflectie kan hiermee dienen als bron voor informatie of bijvoorbeeld als toekomstige richtlijn (Gazdag et al., 2019). à OVER REFLECTIE, BEWUSTWORDING

 

‘The basic idea underlying the method of stimulated recall is that the subject may be enabled to relive an original situation with vividness and accuracy if he is presented with a large number of the cues of stimuli which occurred during the original situation’. (Bloom, 1953, geciteerd in Gazdag et al., 2019) à CITAAT

 

Het is van belang te specificeren hoe vaak, hoe lang en met welk doel de interviews worden afgenomen (Gazdag et al., 2019).

Om meer persoonlijke en professionele informatie te achterhalen dien je diverse onderzoeksmethoden toe te passen. Door persoonlijke en professionele informatie te achterhalen ontstaat er een beter begrip voor de informatie die in de gesprekken wordt opgehaald (Gazdag et al, 2019).

Zonder triangulatie is een stimulated recall methode niet voldoende valide (Gazdag et al., 2019). –: KRITIEK, REDEN TOT TRIANGULATIE

Ondanks dat video stimulated recall arbeidsintensief en tijdrovend is, is het een bruikbare methodiek om inzicht te krijgen in het reflectieve denken in, mechanismes over, overtuigingen op en visie op het pedagogisch handelen. Aanvullend is aan te geven dat de methode door zijn arbeidsintensieve en tijdrovende kenmerken slechts toepasbaar zijn op grote groepen (Gazdag et al., 2019). à SLUIT AAN BIJ ARBEIDSINTENSIEF, AANSLUITEND BIJ CONCLUSIE, REDEN DAT HET WERKEN KAN

 

Vanuit Gazdag et al. (2019) kan worden geconcludeerd dat video stimulated recall bijdraagt een de ontwikkeling en voordelen biedt aan aankomend leerkrachten. VSR draagt bij aan de ontwikkeling van overtuigingen en gedachten, het vermogen om beslissingen te maken, het kunnen plannen van de les en eventuele veranderingen. De student krijgt binnen de methode namelijk de kans om specifieke problemen en momenten uit te lichten en hierop te reflecteren of deze toe te lichten.

Door specifieke vragen te stellen in gesprekken naar aanleiding van fragmenten relateert de deelnemer zijn kennis over en binnen de handeling aan aspecten buiten dit ene moment en kan zo toelichten waarom ze op deze wijze handelden (Gazdag et al., 2019).

 

VSR kan worden gebruikt om onderliggend denken, beslissingen en patronen binnen het pedagogisch handelen te determineren (Gazdag et al., 2019).

 

Een kritiek op VSR is wel dat het een verbale uiting is (Gazdag et al., 2019). à KRITIEK, IN OVEREENSTEMMING MET TOBIAS FRENSEN OVER PERFORMATIEVE PRAKTIJK IN INTERNE BEGELEIDING.

 

Kritiek op VSR is dat het de vraag is of er generaliseerbare conclusies vanuit de bevindingen te stellen zijn (Gazdag et al., 2019). à KRITIEK. CONTEXT, PERSOON en PROFESSIE GEBONDEN.

 

Het is onmogelijk om tijdens de les de leerkracht zijn beslissingen en handelingen te laten duiden, hierdoor zal dat op basis van herinnering na afloop gebeuren. Wanneer er oordeelvrij gesprek wordt gevoerd is de grootste kans op correcte herinneringen in het narratief (Gazdag et al., 2019). à KRITIEK IN RELATIE MET GETUIGEN VERKLARINGEN.