Bron: Meirieu – De plicht om weerstand te bieden

NAAM BRON: De plicht om weerstand te bieden

TYPE BRON: Boek

AUTEUR: Philippe Meirieu

APA:

Meirieu, P. (2019). Pedagogiek: De plicht om weerstand te bieden (2de editie). Phronese, Uitgeverij.

CONTEXT: Pedagogiek, Vrije ruimte, vakdidactiek, didactiek, dramaonderwijs, vrijheid versus structuur, pedagogisch klimaar

VERZAMELING VAN MATERIAAL UIT DE BRON:

Meirieu, P. (2019). Pedagogiek: De plicht om weerstand te bieden (2de editie). Phronese, Uitgeverij.

 

Notities op basis van hoofdstuk 6: De fundamenten van de pedagogiek.

De pedagogiek toont ons twee moeilijk verzoenbare uitgangspunten. De pedagogiek stelt namelijk dat iedereen kan leren en over de toegang tot vrijheid beschikt, terwijl aan de andere kant iemand niet gedwongen kan worden tot leren en tot het verwezenlijken van de vrijheid. De pedagogiek houdt deze twee stellingen tegelijkertijd in stand en omarmt deze spanning (Meirieu, 2019, p.76-77). à IDEE BEELD: EEN WIPWAP, EEN BALANSBORD, CONTEXT VRIJHEID IN GEBONDENHEID, SPEL IN DE VRIJERUIMTE, DIDACTIEK BINNEN VRIJE RUIMTE

Binnen de pedagogisch benadering waarbinnen leerlingen kunnen leren, maar niet gedwongen worden tot leren komen dus verschillende posities tegenover elkaar te staan. Zo staat de positie dat alle leerlingen kunnen leren en ieder middel om dit leren zo effectief mogelijk te bereiken goed is, tegenover een positie waarin niemand een leerling kan dwingen om te leren, omdat de mens uiteindelijk niet de plaats van een ander in kan nemen (Meirieu, 2019, p. 76).

Twee principes structureren samen de pedagogiek, namelijk het principe van de opvoedbaarheid (waarin iedereen kan leren, maar niet kan worden gedwongen tot leren te komen) en het principe van de vrijheid (waarin leren plaatsvind op initiatief van de leerling). Wanneer men enkel aanstuurt op de opvoedbaarheid vervalt men tot dressuur en wanneer men alleen aanstuurt op de vrijheid vervalt men tot vrijwilligheid. Dit idee stimuleert om situaties te bedenken waarbij de lerende de vrijheid omarmt (Meirieu, 2019, p. 78). à DIT IS PRECIES DE SPANNING DIE BIJ HET ONDERZOEK VAN TOIVANEN WORDT GENOEMD EN DIE STUDENTEN LASTIG VINDEN IN DE VRIJE RUIMTE VAN DRAMAONDERWIJS. DIT GEEFT EEN PEDAGOGISCH DILLEMA WEER

 

‘tussen de belangstelling van de leerling en wat in zijn belang is, tussen beperking en vrijheid, tussen datgene wat zin geeft en datgene wat in staat stelt om vaardigheden te verwerven.’ (Meirieu, 2019, p. 78) à CITAAT.

 

‘Het is onmogelijk om het cognitieve en het affectieve te scheiden.’ (Meirieu, 2019, p. 79). à CITAAT

 

Pedagogiek bestaat niet uit een homogeen geheel van opvattingen. Het is een verzameling van theoretische context en modellen waarbinnen verschillende handelingen en projecten zich vrij kunnen bewegen. Hierdoor wordt een oneindigheid van mogelijke variaties geboden. (Meirieu, 2019, p. 80) à OPENING OVER PEDAGOGIEK, MAAR HIERNA WEL MEER DUIDEN VANUIT EVIDENCE BASED MARZANO, TOIVANEN ONDERSCHEID EN KANT & ONNASCH