Onderzoeksvraag

Versie 3. Hoofd- en deelvragen 2-11-2021

Versie 2. Hoofd- en deelvragen 30 9 2021

Versie 1. Hoofd- en deelvragen 7 9 2021

Zoals omschreven in de laatste versie:

Onderzoeksvragen

Hoofdvraag:

Hoe draagt binnen het praktijkleren een gesprek naar aanleiding van een foto van een lesmoment uit een door de aankomende leerkracht gegeven dramales bij aan de bewustwording van competenties die nodig zijn voor het aanbieden van dramaonderwijs binnen het primair onderwijs?

Deelvragen:

Theoretisch

  1. Welke competenties op het gebied van dramaonderwijs dient een student de pabo Inholland Den Haag van jaar 1 te beheersen?
  2. Welke activiteiten voert de student van pabo Inholland jaar 1 uit studiejaar 2021-2022 uit op de praktijkschool met betrekking tot dramaonderwijs?
  3. Welke aanpakken en technieken om te reflecteren op lessen aan de hand van beelden of herinneringen zijn er; en hoe past het werken met foto’s en aansluitende begeleidingsgesprekken hierin?
  4. Welke mogelijke factoren kunnen een rol spelen binnen de begeleiding van de praktijkbegeleider binnen het praktijkleren?
  5. Welke inzichten zijn over het bewustwordingsproces binnen het leren?

Praktisch

  1. Hoe verloopt een begeleidingsgesprek?
  2. Welke invloed heeft de praktijkbegeleider in het begeleidingsgesprek in de ontwikkeling van de student met betrekking tot het bewustwordingsproces van de student als het gaat over het aanbieden van dramaonderwijs?
  3. In welke mate zijn de studenten zich door een gesprek naar aanleiding van de foto van een lesmoment bewust geworden van hun competenties in relatie tot dramaonderwijs?