‘ik zie, ik zie, … en het is mijzelf’

Hoe een momentopname bijdraagt aan bewustwording voor het aanbieden van dramaonderwijs

Beeldgesprekken naar aanleiding van een foto uit de lespraktijk ter bewustwording van kwaliteiten, kennis en vaardigheden met betrekking tot dramaonderwijs.


Navigatie

Via het topmenu kan er worden genavigeerd door het onderzoekslogboek. Wanneer er op [onderzoekproducten] of op het logo (Sandervandenbrink.nu) wordt geklikt kom je weer hier terecht.

  • Bij [onderzoekproducten] zijn documenten te vinden die belang zijn ter beoordeling van het onderzoek ten behoeve van de Master Kunsteducatie – Fontys Hogeschool voor de Kunsten.
  • Bij [onderzoek] is een proces van het onderzoek te vinden. Dit is een voortdurend proces van aanpassing en verbetering. Uiteindelijk leidt dit tot een communicatie naar de doelgroep.
  • Bij [door de tijd] vind je belangrijke gesprekken en momenten. Bij deze momenten beschrijf ik steeds in kernwoorden de context en reflecteer ik (wanneer nodig) beknopt op het gesprek in relatie tot het onderzoek.
  • Bij [Bronnen] is een datamap en volledige literatuurlijst te vinden. De bronnen zijn geordend in relatie tot het onderzoek. Hier zijn ook bijlagen te vinden, als onderdeel van de data, die voor het onderzoek van belang zijn.