Literatuurlijst Logboek – MKE [Onderzoek]

Bronnen waar naar verwezen worden in het logboek in de tijd worden hier vermeld. 

Bouwhuis, M. (2020). De leraar in beeld (2de ed.). Pica.

Bouwhuis, M., & Klabbers, V. (2014). Stagebegeleiding met foto en film. Geraadpleeg op 27-09-2021, van https://www.beeldbegeleiding.com/wp-content/uploads/Bouwhuis-Klabbers-JSW-Stagebegeleiding-met-foto-en-film.pdf. https://www.beeldbegeleiding.com/wp-content/uploads/Bouwhuis-Klabbers-JSW-Stagebegeleiding-met-foto-en-film.pdf

Kallenberg, T., & Onstenk, J. (2011). Ontwikkeling door onderzoek (2de ed.). ThiemeMeulenhoff bv.

Latz, A. O. (2017). Photovoice Research in Education and Beyond. Taylor & Francis.

Rancière, J. (2007). De onwetende meester. Acco.

Yenawine, P. (2020). Visual Thinking Strategies (1ste ed.). SWP.