Bron: Geerdink & Pauw – Kennisbasis lerarenopleiders. Katern 3: Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen.

NAAM BRON: Kennisbasis lerarenopleiders. Katern 3: Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen.

TYPE BRON: katern

AUTEUR: Geerdink, G., & Pauw, I

APA: Geerdink, G., & Pauw, I. (2017). Kennisbasis lerarenopleiders. Katern 3: Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen. Geraardpleegd 20 juli 2021, van https://onderwijsdatabank.s3.amazonaws.com/downloads/KBkatern3.pdf.

CONTEXT: Kritiek op kennisbasis, vanuit discours auteur, competentie, kennisbasis

VERZAMELING VAN MATERIAAL UIT DE BRON:

 

Geerdink, G., & Pauw, I. (2017). Kennisbasis lerarenopleiders. Katern 3: Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen. Geraardpleegd 20 juli 2021, van https://onderwijsdatabank.s3.amazonaws.com/downloads/KBkatern3.pdf.

 

‘De student moet immers zo toegerust worden dat hij het vak drama kan geven in de stage en zijn latere beroepspraktijk.’ (Geerdink & Pauw, 2017, pp. 77)

Op verschillende pabo’s wordt drama aangeboden. Kenmerkend voor het aanbieden van dramaonderwijs op de pabo is dat ondanks dat invalshoeken soms verschillen (de student als speler, drama als didactisch middel of drama als doel) de overeenkomst binnen het aanbieden van het dramaonderwijs steeds is dat er vanuit praktische, onderzoekende, spel- en werkvormen een relatie wordt gelegd met het theoretisch didactisch kader (Geerdink & Pauw, 2017).

‘De kennisbasis van het vak drama wordt doorgaans als ambitieus gezien.’ (Geerdink & Pauw, 2017, pp. 77).