Gr. 5/6 – Les 8

  • Organisatie en voorbereiding

Print bijlage 2 voor tweetallen en knip deze

 

  • Inleiding

De leerlingen maken kennis met het onderwerp emoties

  • Warming-up

De leerlingen kunnen een emotie herhalen

  • Instructie en exploratie

De leerlingen kunnen vanuit gekregen motieven een emotie spelen.

  • Verdiepende exploratie

De leerlingen kunnen een vaste tekst met gegeven emotie uitvergroten en motieven passend bij de emotie bedenken.

  • Verwerking

De leerlingen zijn in staat om een afspraakspel te maken waarin één emotie steeds meer wordt uitvergroot in stem, lichaam en mimiek.

  • Afsluiting

De leerlingen reflecteren op diverse emoties en hoe deze in stem, lichaam, mimiek en betekenis zich tonen.

Gr 56- Les 8 – Wie, wat, waar, begin, midden, eind. t afspraakspel