Gr. 3/4 – Les 1

Deze les wordt gegeven door de gastdocent.

Gr. 34 – les 1 – Wonen – Tableaus en waar

  • Organisatie en voorbereiding: Geluidspeler met fragmenten

 

  • Inleiding

De leerlingen maken kennis met handelingen en locaties.

  • Warming-up

De leerlingen imiteren de leerkracht en de handelingen in een kring.

  • Instructie en exploratie

De leerlingen tonen diverse handelingen op diverse locaties en maken hier een tableau van.

  • Verdiepende exploratie

De leerlingen bedenken bij een locatie (‘waar’) een passende handelingen maken hier een (strip)tableau van.

  • Verwerking

De leerlingen tonen elkaar de tableaus.

  • Afsluiting

De leerlingen reflecteren op de les.