Gr. 5/6 – Les 2 – groepsleerkracht

LESVOORBEREIDING:

Lesvoorbereidingsformulier leeg Montessori Capelle 17 04 2021

LESOPBOUW IN HET KORT:

Les compact beschreven

 

 • Organisatie en voorbereiding
 • Deze les kan in het klaslokaal.
 • Er zijn genoeg enveloppen nodig (met brief erin) voor alle leerlingen.
 • Bezoek de website: http://www.sandervandenbrink.nu/gr-5-6-les-2-groepsleerkracht/ 

En zet het materiaal klaar.

 

 • Inleiding

De leerlingen benoemen wat muziek met een scene doet

 • Warming-up

De leerlingen geven met het lichaam (en beweging) vorm aan de kleur van de muziek.

 • Instructie en exploratie

De leerlingen verbeelden zich een passende situatie bij de sfeer van de muziek en kunnen vanuit hier tot stil spel en beweging komen.

 • Verdiepende exploratie

De leerlingen geven elkaar feedback op wat ze zien bij anderen.

 • Verwerking

De leerlingen zijn in staat om vanuit de sfeer van muziek een situatie te spelen zonder tekst en dit te presenteren voor de groep

 • Afsluiting

De leerlingen reflecteren op de les en samenwerking.

 

 • Extra opdracht

De leerlingen geven geschreven taal aan hun verbeelding.

 

MUZIEK VOOR BIJ DE LES:

muziek 1:

muziek 2:

muziek 3:

muziek 4:

VIDEO VOOR BIJ DE INLEIDING: