‘self doen’ – Thomas (2 jaar)

Dramalessen voor

Welkom.

Op deze website vind je via het topmenu de dramalessen voor groep 3/4 en 5/6. Gedurende het schooljaar worden deze aangevuld. Op de pagina van groep 3/4 en op die van groep 5/6 is een overzicht van de data te vinden. Zo is precies te herleiden wanneer welke les gegeven wordt door de gastdocent (dramadocent Sander van den Brink) of door de groepsleerkracht. De lessen zijn uitgeschreven en voorbereid en vormen samen een leerlijn die passend zijn bij de doelen van het ‘Nationaal Plan Onderwijs’ evenals de fasedoelen van het SLO.

Bij een lesvoorbereiding hoort soms beknopte theoretische achtergrond of een uitlegvideo van de werkvorm. Dit materiaal is dan op de website bij de betreffende les toegevoegd. In de personeelskamer staat een doorzichtige doos met materiaal dat voor de les te gebruiken is. Ga er zorgvuldig mee om en berg het weer netjes op, zodat andere klassen en scholen het materiaal ook kunnen gebruiken.

 

Feedback

Een welbekend motto is ook onderdeel van deze dramalessen: ‘leer het mij zelf te doen’. De dramalessen door groepsleerkrachten (maar ook andersom) worden door jullie van feedback voorzien. Je hoeft hiervoor niet bij elkaar op lesbezoek. Wil je overigens dat ik (Sander van den Brink) of een ander op lesbezoek komt, schroom dan niet dat te vragen.

Ten behoeve van de feedback vraag ik bij de dramalessen die je observeert één foto te maken (of één te kiezen uit meerdere foto’s) van een moment uit de les dat je inspirerend vind. Van lessen die je zelf geeft vraag ik of er, door een leerling of andere aanwezige(n), een foto gemaakt kan worden. Bewaar de foto’s digitaal en noteer het lesnummer in de naamgeving erbij. Later volgt hier een tien minuten durende intervisie-opdracht op, maar laten we eerst gaan spelen, fröbelen, klieren, onderzoeken, experimenten, uitproberen, pogen, waarderen, verbeelden, kliederen, klauteren, inspireren, en vul hier zelf nog tien woorden van gelijke strekking in.

Probeer voor jezelf bij iedere te geven les een persoonlijk pedagogisch en didactisch doel te formuleren (dit hoeft niet SMART, niet perfect). Dit kan voor jezelf richtinggevend worden. Laten we leren en onderzoeken hoe we het zelf kunnen doen.