Gr. 3/4 – Les 5

Deze les (activiteit) wordt gegeven door de groepsleerkracht. Vraag een leerling of iemand die observeert (voorbijloopt) een foto te maken van een vijftal lesmomenten (dit wordt onderdeel van een geleid reflectiegesprek).

Gr 34 – Les 5 – Vervoer en autoriteit – combinatie met themawoorden

  • Organisatie en voorbereiding

 Verhaal uit de warming-up voorbereiden. 

Materiaal: Speelgoedautootje

 

  • Inleiding

De leerlingen krijgen een introductie in het thema en komen opnieuw in aanraking met de woorden uit de themawoordenlijst.

  • Warming-up

De leerlingen passen hun snelheid aan aan het tempo van hun klasgenoten door te kijken (en te luisteren).

  • Instructie en exploratie

De leerlingen spelen individueel enkele eenvoudige handelingen.

  • Verdiepende exploratie

De leerlingen improviseren binnen een gekaderde situatie aan de hand van de 3w’s een handeling.

  • Verwerking

De leerlingen improviseren binnen een gekaderde situatie aan de hand van de 3w’s een handeling aan de hand van woorden uit de themawoordenlijst (Thema 4, lijn 3)

  • Afsluiting

De leerlingen reflecteren op de les