Groep 3/4 – Montessori Capelle

Overzicht van de lesdata en wie de les geeft:

 

De lessen worden gegeven in het speellokaal/gymlokaal. 1 Les wordt gegeven in het klaslokaal en meerdere lessen wordt specifiek aangesloten bij andere vakgebieden. De lessen drama staan in het teken van drama als doel, drama als middel en drama in samenhang met andere vakken. Gedurende de twee jaar komen alle aspecten aan bod. Er wordt vertrokken vanuit drama als doel, waarbij het onoverkomelijk is dat dat er gewerkt wordt aan taalontwikkeling, sociaal vermogen en morele ontwikkeling. Creativiteit (divergeren en convergeren) is een onderdeel van de lesstructuur en dit zal overeenkomstig zijn met procesgerichte didactiek zoals het SLO deze beschrijft. Daarnaast zal er zo veel mogelijk aangesloten worden bij diverse (actuele) literatuur en leerlijnen zoals beschreven bij het SLO en in ‘Spelen leren en ontdekken’ (Heijdanus de Boer et all, 2016) (-Evenals de tweede druk van deze titel. Verschijningsdatum in 2022 – ).

Het uiteindelijke doel is de dramadocent overbodig maken. Daarom vraag ik de leerkracht zelf ook lessen (of activiteiten) te geven. In schooljaar 21/22 ontwerpt de dramadocent deze activiteiten en lessen. In schooljaar 22/23 ontwerpt de leerkracht uiteindelijk één les zelf. Leren door te doen, binnen de tijd en faciliteit.  Alle lesontwerpen worden opgeslagen en in het tweede schooljaar worden dezelfde lessen, maar met een nieuw thema toegepast. Hierdoor wordt zichtbaar dat lessen en verworven vaardigheden langer mee kunnen gaan dan dat ene moment.

Voor feedback wordt er gebruik gemaakt van een photovoice- en videovoicemethode om zo aan eigen bewuste competenties te werken. Dit betekent dat de leerkracht in intervisie aan de hand van een foto (of kort videofragment (2 minuten)) reflecteert op het handelen en in te zetten vaardigheden en kwaliteiten.

Over foto- en video-opnamen van de les ten behoeve van de ontwikkeling van leerkrachten maakt de dramadocent graag afspraken met de directie.

Tot slot: de lessen sluiten aan bij de doelen zoals opgesteld binnen het Nationaal Plan Onderwijs (NPO).