Vragen van vrijdag

Iedere vrijdag vijf vragen om van het weekend over na te denken, om je gedachten over te laten gaan, om geen eenduidig antwoord te geven, om geen antwoord op te krijgen.

  1. Is theater kunst of een samenvoeging van kunstdisciplines?
  2. Waarom moet er kunst zijn?
  3. Behoort het uiten van een emotie, idee of expressie in de vorm van kunst tot een primaire levensbehoefte?