Opnemen

Vandaag ga ik iets opnemen voor een film van een student. Leuke prettige voice-overs over ene Peter. Peter is een nietszeggend figuur in de samenleving. Peter heeft geen hobby’s. Peter heeft geen leven. En zo ook de voice-over. Deze hoeft er niet veel zin in te hebben. Althans zo moet het klinken. Een voice-over zonder hobby’s. Leuk! Gaan we doen!