Vragen van Vrijdag

Iedere vrijdag vijf vragen om van het weekend over na te denken, om je gedachten over te laten gaan, om geen eenduidig antwoord te geven, om geen antwoord op te krijgen.

  1. Moet kunst identificeren?
  2. Waarom vind niet iedereen theater een prettige kunstvorm?
  3. Is vooruitgang in de kunst waarneembaar in een mensenleven?