India

Dit jaar was een bijzonder jaar. Het was een rollercoaster van een schooljaar met hoogtepunten, dieptepunten en vooral ook punten die heel ergens anders lagen. Want bij de woorden hoogtepunten en dieptepunten heb je meteen een positieve of negatieve bijsmaak, terwij er een heleboel punten waren dit jaar die nieuw waren en nog niet te duiden. Maar het waren ook geen laagvlaktes of toendra’s, laat staan steppe. Nee, er waren gewoon andere punten. Maar goed daarover genoeg.

Dit jaar zijn hoogtepunt bevond zich in India. Ieder jaar gaat er een groep leerlingen vrijwillig met school mee op reis naar India. Ze sparen hier hard voor. Daar gaan ze lesgeven en klussen op een school. Zo geven we wat van onze welvaart aan hen. En nu klinken we ineens als een een enorme weldoener. Ik ben dat in ieder geval nooit geweest en dat word ik nu niet ook ineens. Wel voelde het heel dankbaar. Het is prachtig de wereld eens door de ogen van een verbaasde tiener te zien en die dan toch, alweer, gelijk te geven als ze je wijzen op hoe de wereld in elkaar zit. Als ze dit dan maar niet lezen, dan is de lol er als docent wel een beetje af.